O víkendu se v Ostravě uskutečnil sjezd KDU-ČSL. V předsednictvu KDU-ČSL došlo k několika změnám. Nově se do předsednictva dostal náměstek hejtmana Lukáš Curylo z Moravskoslezského kraje a poslanec Tom Phillip z Prahy. Pozici místopředsedy strany také obhájil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík, který na sjezdu také prosadil několik důležitých usnesení v oblasti životního prostředí.

„V čele KDU-ČSL jsem hlasem rodičů a aktivně také prosazuji ochranu životního prostředí. KDU-ČSL se nejsilněji ze všech českých politických stran věnuje zelené politice neaktivistickou formou. Země nám byla svěřena do péče, jinou nemáme, proto je důležité přijímat opatření, která budou chránit naši krajinu, bojovat proti klimatické změně nebo suchu. I proto jsem rád, že sjezd také schválil několik usnesení, které jsem v této oblasti navrhoval,“ uvedl Hladík.

Na Hladíkův návrh sjezd KDU-ČSL uložil lidoveckým ministrům připravení samostatného zákona pro komunitní energetiku, podpořil větší ochranu stromů v ulicích měst či větší nezávislost České republiky na ruském zemním plynu.

„Uložili jsme našim ministrům, aby se zasadili o připravení samostatného zákona o komunitní energetice, dále aby podpořili legislativní změny a kontrolní mechanismy, které umožní plnohodnotné výsadby stromů v ulicích měst a obcí a posílí koordinaci správy technických sítí tak, aby se minimalizovaly kolize či umožnily výsadby i v ochranných pásmech sítí. Také jsme je vyzvali, aby se zasadili o zajištění alternativy ruského plynu, především formou bioplynu, výstavbou terminálu na zkapalněný plyn (LNG) na základě dohody se sousedními státy, či podporou výstavby plynovodů z Blízkého východu či Středozemního moře,“ upřesnil Hladík.

Sjezd KDU-ČSL také na návrh hejtmana jihomoravského kraje Jana Grolicha, schválil usnesení, aby předsednictvo zahájilo diskuzi o změně stanov, která povede k omezení kumulace uvolněných funkcí.