Konečně má Brno svého koordinátora staveb, oprav a uzavírek. Od prvního ledna se schází pracovní skupina pod vedením Luďka Borového, ředitele společnosti Brněnské komunikace. Skupina má za úkol shromažďovat informace o jednotlivých investičních akcích a následně je zkoordinovat tak, aby měly co nejmenší dopad na běžný pohyb člověka po městě. Tato koordinační skupina by měla být schopna zajistit efektivní objízdné trasy a nastavit ideální harmonogram investičních akcí.  Ve skupině se schází zhruba 25 zástupců brněnských společností, Ředitelství silnic a dálnic, Jihomoravského kraje a dotčených magistrátních odborů.

Filip Chvátal, radní města Brna