Více než rok jednal brněnský náměstek Petr Hladík a úředníci Odboru lesního a vodního hospodářství s Ministerstvem životního prostředí o zpřesnění výkladu postupu při umisťování a povolování staveb. Krajský úřad totiž začal blokovat úpravy objektů, nástavby nebo přístavby v záplavových územích kvůli chybějícím protipovodňovým opatřením. Po roce jednání vydalo ministerstvo zpřesněný metodický pokyn, který takové stavební zásahy povoluje. Zároveň se podařilo usnadnit proces přípravných prací pro novou výstavbu v záplavových oblastech.

„Zhruba před rokem a půl změnili krajští úředníci svůj přístup v posuzování odvolání proti kladným stanoviskům vodoprávního úřadu. Tímto přístupem fakticky způsobili stavební uzávěru v třetině města Brna. Zablokovali tím možnost zrekonstruovat svůj dům tisícům majitelů nemovitostí. Konkrétně v oblastech kolem Mendlova náměstí, Nových Sadů, v Komíně a dalších již stávajících zastavěných lokalit kolem brněnských řek. Společně s magistrátními úředníky jsem začal celý tento problém řešit na Ministerstvu životního prostředí. Jsem rád, že vyhrál zdravý rozum a ministerstvo zaslalo zpřesňující metodiku, jak při povolování staveb v těchto oblastech postupovat,“ uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Ministerstvo ve své metodice povoluje údržbu staveb i nástavby stávajících objektů, jelikož se nejedná v případě zničení povodní o novou povodňovou škodu. U dostaveb v rámci proluk, tedy doplnění stávající zástavby, je pak možné požadovat individuální povodňový plán stavby. Novou výstavbu je pak možné povolit pouze s uplatněním odkládacích podmínek. Výjimkou je ale realizace technické infrastruktury.

„Znamená to, že současně s přípravou a výstavbou protipovodňových opatření může investor začít připravovat technické sítě, vodovody, kanalizace a další rozvody a zároveň projektovat novou výstavbu. Jedná se o značné urychlení nové bytové výstavby ve třetině Brna.,“ dodal Hladík.

Město Brno intenzivně připravuje realizaci protipovodňových opatření na řece Svratce i řece Svitavě. „Nejblíže realizaci jsou protipovodňová opatření na řece Svratce v tříkilometrovém úseku od Riviéry po most na ulici Uhelná. Postupně zde vzniknou klidové zóny, kavárny či cyklostezky. Stavba podle návrhu architekta Ivana Rullera začne na jaře a měla by být dokončena v roce 2023. Máme už také vysoutěženého projektanta na etapy devět až jedenáct v okolí plánované Jižní čtvrti. Dále pracujeme i na dalších projektech včetně Nové Zbrojovky,“ doplnil Hladík.