Foto: Úspěšná spolupráce při opravě cyklostezky z Bílovic nad Svitavou.

Rozvoj města je spojený s rozvojem celé brněnské aglomerace. Lidovci a Starostové se zaměří na spolupráci s krajem a městy v Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Prioritou je udržitelné financování města a plán rozvojových investic v rámci BMO. Koalice také otevírá diskusi o legislativním ukotvení metropolitních oblastí.

„Nebudeme zavírat oči před projekty za hranicemi města, které mohou Brnu výrazně pomoci. Nabízí se nám spolupráce nejen s krajem, ale i obcemi v Brněnské metropolitní oblasti. V ní žije 700 tisíc lidí a tvoří 73 % pracovních míst v Jihomoravském kraji. Podle toho musíme plánovat projekty nejen v Brně, ale i v okolí. Metropolitní spoluprací a cíleným plánováním společných rozvojových investic vytvoříme podmínky pro potřebný rozvoj celé aglomerace. Díky vzájemné provázanosti strategického a územního plánování můžeme zabránit negativním dopadům jako jsou procesy suburbanizace a neefektivní prostorové uspořádání. Dále můžeme rozvíjet síť záchytných parkovišť, cyklostezky, turismus či hromadnou dopravu,” řekl Martin Maleček, starosta MČ Brno-Sever a odborný garant koalice Lidovců a Starostů pro metropolitní spolupráci.

Díky legislativnímu ukotvení metropolitních oblastí mohou aglomerace efektivně získávat a přerozdělovat finance. „Katalyzátorem metropolitní spolupráce v České republice a její institucionalizace je nástroj ITI. Jedná se o nový nástroj uplatnění integrovaného přístupu s využitím Evropských fondů. S klesajícím důrazem na dotace můžeme předpokládat, že se bude snižovat i ochota dobrovolně zapojených obcí do metropolitní spolupráce. Tím větší by měla být potřeba její formalizace. Chceme se zúčastnit debat o legislativní formalizaci. V budoucnu bychom mohli zřídit odbornou metropolitní kancelář, která by v počáteční fázi koordinovala strategické plánování těchto oblastí,” dodal Maleček.

Být dobrým hospodářem je jedna z hlavních tezí programu našeho programu. „Víme, že nás čeká těžká doba, proto chceme vytvořit čtyřletý plán strategických investic, aby se město nedostávalo do finančních problémů. Nevidíme v současnosti prostor na projekty, ze kterých město nebude profitovat, a které nás zadluží na desítky let. Nechceme město zadlužovat zbytečnými investicemi, které nebudou směřovat do prioritních rozvojových oblastí. Díky strategickému plánu investic můžeme snížit náklady na veřejné investice a zefektivnit provoz veřejných služeb,” doplnil 1. náměstek primátorky a kandidát na primátora města Brna Petr Hladík.

Kapitolu programu Lidovců a Starostů k veřejnému prostoru najdete na: http://www.tadybrno.cz/program/metropole

Petr Hladík – Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport. Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT.

Martin Maleček – Od roku 2015 je starostou městské části Brno-sever. Mezi lety 2016-2020 byl neuvolněným náměstkem hejtmana JMK pro územní plánování. Od roku 2020 je neuvolněným radním JMK pro oblast územního plánování.