Základem brněnského sportu je pestrá nabídka. Lidovci a Starostové plánují podpořit amatérské sportovní kluby a mladé sportovce. Chtějí se zasadit se o to, aby nadějní brněnští sportovci nemuseli jezdit trénovat do jiných měst. Dále plánují vybudovat v následujících čtyřech letech deset nových tělocvičen pro širokou veřejnost. Chtějí na to vyčlenit až 250 milionů korun ročně.

Lidovci a Starostové podporují více než stovku amatérských klubů. Je podle nich důležité, aby kluby přečkaly současnou nepříznivou dobu. V posledních letech se lidovci zasadili o ztrojnásobení finanční podpory na provoz klubů. „Podporujeme hustou síť sportovišť pro rekreační vyžití každého Brňana. Finanční podpora, která v následujících letech do sportu zamíří, musí pomoci hlavně sportovním klubům, díky nimž je v Brně zajištěna pestrá nabídka sportovních aktivit. Chceme se zaměřit hlavně na děti a mládež. Máme vytipovaných deset oblastí, kde do roku 2026 postavíme nové tělocvičny pro děti, mládež, ale i širokou veřejnost, Stejně tak podpoříme vznik nafukovacích hal na školních hřištích, které budou fungovat přes zimu a budou přístupné široké veřejnosti. Na podporu sportovní infrastruktury u škol vyčleníme 250 milionů ročně,” uvedl radní města Brna pro sport Jaroslav Suchý, který je v koalici Lidovců a Starostů také garantem pro oblast sportu.

Lidovci se v tomto volebním období zasadili o výstavbu nového 25m bazénu za Lužánkami a připravili výstavbu třetí haly v rámci sportovního areálu Vodova, který se začne stavět začátkem příštího roku.

„Z investičních projektů je pro nás zásadní výstavba sportovně rekreačního areálu Anthropos, včetně in-line dráhy a cyklistických tras. Důležité je také vybudovat kvalitní tréninkové zázemí pro atlety a cyklisty, aby nemuseli jezdit trénovat do Prahy nebo jiných měst. Je nutné zajistit našim talentům adekvátní tréninkové prostředí. Součástí našeho plánu jsou také investice do workoutových nebo parkourových hřišť, které budou uzpůsobené i pro handicapované,” dodal Suchý.

Sportoviště by měla fungovat i v případě zdražování cen energií. Podle Lidovců a Starostů musí být město připraveno sportoviště podpořit. „Musíme zachovat pestrou nabídku sportovních disciplín, ze kterých si rodiče s dětmi mohou vybírat. Zároveň chceme každoročně podpořit děti ve sportovních klubech skrze rodičovské vouchery. Zasadíme se také o zachování systematického přístupu k dotačním programům. Není možné, aby amatérské kluby přišly o současnou výši finanční podpory na úkor profesionálů” uvedl kandidát na primátora Petr Hladík.

Co se týče multifunkční haly, její výstavbu koalice podporuje, ale jen za předpokladu, že se výrazně zvýší finanční příspěvek ze státu. „Pro výstavbu multifunkční haly, která má stát polovinu rozpočtu města Brna, je nutné nejdříve sehnat provozovatele a naprosto zásadní je vyjednat mnohem větší finanční spoluúčast státu. Stát se na výstavbě musí podílet minimálně 30 procenty,” doplnil Hladík.

Kapitolu programu Lidovců a Starostů ke sportu najdete na:

http://www.tadybrno.cz/program/sport