Ulici Vodova čeká rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Rada města Brna odmítla spekulace o možném kácení zdejší lipové aleje, která je nejdelší svého druhu v Brně. Projektant bude muset vybrat takové řešení rekonstrukce, které bude respektovat zachování stromů. Vodovodní i kanalizační řád je zde od 20. letech minulého století a jeho stav začíná být postupně nevyhovující. Součástí rekonstrukce je i oprava chodníků a silnice. Celkově by práce v ulici Vodova měly vyjít na zhruba 80 milionů korun.

Nyní hledáme projektanta celé akce, který navrhne takové řešení, které bude respektovat požadavek na zachování místní lipové aleje. Je to vůbec poprvé, co podobné opatření přijímáme ještě před vybráním projektanta. Tato lipová alej je ale perspektivní, vitální a v tomto rozsahu tvoří unikátní uliční prostor s klenbami stromů. Podobnou zdravou a vzrostlou alej v Brně nenajdeme. Alej má nesporný historický, estetický a ekologický význam. Dobrý stav stromů potvrdil dendrologický průzkum, který si nechaly zpracovat Brněnské vodárny a kanalizace.

V ulici se bude opravovat vodovodní a kanalizační síť v celkové délce převyšující 2000 metrů. Alej je dlouhá zhruba 1000 metrů, což z ní dělá nejdelší lipovou alej v Brně.

Unikátní je však příprava celé akce. Vůbec poprvé se totiž kromě opravení potrubí klade důraz na ochranu zeleně a zachování stávajících stromů. Tomuto postupu výrazně pomohlo založení pracovní skupiny, která zahrnula i místní občany. Vytvořili jsme pracovní skupinu s místními lidmi, kteří se od začátku o rekonstrukci zajímali. Ve skupině jsou dále zástupci Veřejné zeleně, Brněnských vodáren a kanalizací, investičního odboru a Nadace Partnerství. Kromě toho, že se skupině podařilo prosadit nutnost zachování stávajících stromů, bude se nadále vyjadřovat i k projektu.

Stromy budou ochráněné díky použití speciálních vaků, do kterých se zabalí kořenový systém stromu. Tyto vaky budou držet zeminu a budou se pravidelně zavlažovat, aby nedošlo k proschnutí kořenového systému stromu.

Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna