Nové sběrné středisko v městské části Maloměřice a Obřany vznikne na ulici Slaměníkova. Napomůže tak k ekologické likvidaci odpadu a usnadní lidem třídění odpadu v této městské části. V současnosti je ve městě 37 sběrných středisek a další 4 střediska se připravují.

Efektivní nakládání s odpadem musí být hlavním cílem dnešní společnosti. V samotném důsledku vlastně není nic odpad a vše se dá nějakým způsobem znovu využít. Snažíme se také co nejvíce usnadnit přístup a možnosti občanům Brna. V Maloměřicích doposud žádné sběrné středisko odpadů není.

V městské části Brno – Maloměřice sběrné středisko odpadů nefunguje od roku 2010 z důvodu, že vjezd do bývalého střediska vedl přes soukromý pozemek. Lidé do bývalého střediska Slaměníkova ročně odevzdali 400 tun odpadů.

V ulici Slaměníkova vznikne sběrné středisko odpadů na místě současného parkoviště. Prostor bude oplocen a vybaven dvěma branami. Velikost střediska je dostatečná, umožní tak bezpečnou manipulaci s kontejnery i průjezd automobilů. Pro obsluhu střediska bude zřízena buňka vybavená sociálním zařízením, vodou a elektřinou. Celkové náklady projektu se předpokládají na 2,7 milionu korun. Většinu nákladů by měla pokrýt dotace z operačního programu Ministerstva životního prostředí.

Další sběrná střediska se připravují v Lazaretní ulici v Židenicích, Sochorově ulici v Žabovřeskách a Tomešově ulici v městské části Brno-střed.