Bylo mi ctí zastupovat Českou republiku na Radě pro životní prostředí v Bruselu.

Podařilo se schválit další opatření na ochranu klimatu – snižování průmyslových emisí. Shodli jsme se na vyváženém kompromisu mezi ochranou životního prostředí, zapojením veřejnosti a dopady na ekonomiku a zaměstnanost. V mnohém jsme navázali na dobrou práci českého předsednictví, kdy se k tomuto návrhu intenzivně vedla debata.

Diskutovali jsme také nad snižováním obalového odpadu. Tady bude potřeba ještě spoustu záležitostí projednat, aby konečné řešení zohlednilo různé podmínky v jednotlivých členských státech.

Probrali jsme také třicet let starou legislativu o čištění odpadních vod, kterou musíme přizpůsobit aktuálním technologickým možnostem.

Za Česko jsme také zdůraznili význam pohlcování uhlíku, které by ale nemělo jít na úkor úsilí o snižování emisí skleníkových plynů. Nová legislativa bude muset vhodně stimulovat poptávku pro certifikaci a řešit riziko zpětného uvolnění uhlíku do atmosféry.

Svoji první pracovní cestu do Bruselu jsem využil také k jednání se zástupci Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Francie a Španělska, které se od 1. července stane předsednickou zemí EU. S delegací Španělska jsem probral mimo jiné příležitost zahrnout do priorit španělského předsednictví také omezování světelného znečištění, pro nás je to jedno z klíčových témat.

Setkal jsem se i s generálními řediteli Evropské komise pro životní prostředí a klima a také komisařem pro životní prostředí Virginijusem Sinkevičiusem.