Magistrát města Brna již od roku 2015 postupně zavádí na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi v souladu s energetickou normou ČSN EN ISO 50001. Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města. Nyní Brno dosáhlo na úspěšnou certifikaci podle zmíněné normy.

„Po pěti letech soustavné práce, pravidelných optimalizací a rovněž dík vynaloženým investicím, dosáhlo město Brno na úspěšnou certifikaci podle energetické normy. Certifikace se vztahuje k budovám Magistrátu a je první fází vedoucí k zavádění této energetické normy na veškerý nemovitý majetek ve vlastnictví města Brna. Toto ocenění by příslušnou nezávislou autoritou nebylo uděleno, nebýt výrazného snížení energetické náročnosti sledovaných budov, které má přímý dopad na snižování produkce oxidu uhličitého na území našeho města,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.