Brno je městem funkcionalismu, který láká do města tisíce návštěvníků ročně. Jednou z významných památek je Fuchsova vila, ve které bydlel nejvýznamnější představitel brněnského funkcionalismu Bohuslav Fuchs. Vila je součástí dvojdomu, druhou menší část objektu tvoří vila Emíllie Wallischové. A zatímco větší část domu je již dlouhou dobu památkově chráněna, menší část památkovou ochranu postrádá. Tu se od Ministerstva kultury snaží získat Národní památkový ústav, za který se již dříve postavili významní architekti, kteří jsou držiteli Ceny města Brna, dále spolek Obecní dům pro Brno a nyní i samotné vedení města.

Národní památkový ústav podal Ministerstvu kultury žádost na prohlášení vily za kulturní památku. Ve vedení města chceme dát jasně najevo, že se ztotožňujeme s názory významných architektů a že dům je třeba chápat jako nedělitelný celek uměleckého díla. Zachování urbanistické a architektonické podoby tohoto dvojdomu je naší povinností vůči dalším generacím. Proto vedení města zašle na ministerstvo žádost o projednání tohoto návrhu.

Majitelé vily současně žádají o povolení rekonstrukce stavební úřad v Žabovřeskách. Tuto rekonstrukci však považujeme za výrazný zásah do historického objektu.

Z podkladů stavebního řízení vyplývá, že se nejedná o pouhou rekonstrukci domu, ale o provedení konstrukčních i vzhledových stavebních změn této nemovitosti. Navržené stavební úpravy mění charakter nejen dotčené části, ale celého dvojdomu. Nejvíce problematická pak je plánovaná nadstavba, prohloubení úrovně vstupního podlaží, změna okenních otvorů a přistavění balkónů. Těmito zásahy může dojít i k narušení statiky památkově chráněné části domu.

Dotčená vila Emíllie Wallischové je v současnosti rodinným domem, stavebními úpravami se však má změnit na bytový dům se čtyřmi byty.

Navrhované stavební úpravy jsou problematické i vzhledem k okolnímu prostředí. Oblast, ve které se vila nachází, je určena pro rodinné domy, její přestavba na bytový dům je zásahem do konceptu celé lokality. Navíc zde nejsou splněny ani požadavky na dostatečný počet parkovacích míst.

Národní památkový ústav podal návrh na prohlášení vily Emílie Wallischové, Tůmova č.p. 2235/1 v Brně-Žabovřeskách, za kulturní památku v srpnu loňského roku. V únoru letošního roku žádost podpořil spolek Obecní dům pro Brno, který se více než 20 let zasazuje o ochranu památek věhlasného brněnského funkcionalismu a které sdružuje desítky současných architektů z Brna a Prahy. Následně svou podporu tomuto návrhu vyjádřil i profesor Vladimír Šlapeta. O pomoc města ve snaze prohlásit dotčenou nemovitost za kulturní památku požádalo 13 držitelů Ceny města Brna pro architekturu a urbanismus. Ministerstvo kultury však doposud návrh Národního památkového ústavu neprojednalo. V Radě města Brna jsme proto na svém posledním zasedání schválili dopis adresovaný Ministerstvu kultury, ve kterém žádáme o projednání tohoto návrhu.

Petr Hladík 1. náměstek brněnské primátorky místopředseda KDU-ČSL