Petr Hladík pro Brněnský Metropolitan:

Jsem přesvědčený o tom, že správa věcí veřejných by měla být co nejblíže lidem. Proto jsem rád, že se na zářijovém zastupitelstvu zase o trochu více zvýšily možnosti městských částí, jak o svém území rozhodovat. A zároveň s tím i jejich finanční prostředky.

Obce dostávají na svůj chod peníze od státu skrze rozpočtové určení daní. Město Brno doposud dávalo městským částem 17 % z těchto pravidelných příjmů a účelové investiční dotace na větší projekty. Městské části s touto částkou však nemohly samostatně rozhodovat o některých běžných záležitostech. Jako například o opravě hřišť, veřejných prostranství, kontejnerových stání atd. Například taková Ostrava poskytuje svým městským částem 19,6 % z pravidelných příjmů. Proto jsme se společně se starosty jednotlivých městských částí domluvili na tom, že dojde k navýšení i v Brně, a to na rovných 20 %. To znamená, že městské části dostanou příští rok o 198 milionů korun více na své investice, čímž si výrazně polepší. Nové finanční prostředky přijdou vhod především menším městským částem.

Pravomoci městských částí jsme také posílili v oblasti péče o zeleň. Rozhodli jsme, že údržbu silniční zeleně už nebudou provádět Brněnské komunikace, ale zajistí si to městské části podle svých potřeb. Jednotlivé práce tak budou mnohem více koordinovány, aby se nestávalo, že proběhne blokové čištění a hned druhý den sečení trávy, která udělá zase nepořádek, a podobně.

Zároveň jsme účelové určené dotace z rozpočtu města rozšířili o dotace na opravy a investice do škol. To nám dává jistotu, že v následujících letech do této oblasti půjde opět kolem 200 milionů. Chceme tímto tempem pokračovat, dokud všechny školské budovy nebudou zcela opravené.