V letošním roce vedení města Brna opět vyčlenilo na bezbariérové úpravy deset milionů korun. Mezi největší investiční akce bude patřit úprava zastávky Tábor směrem na Komín. Bezbariérové úpravy byly také dokončeny na zastávce Hrnčířská. Podněty pro odstraňování překážek ve městě mohou občané zasílat na adresu bariery@brno.cz.

„Od roku 2017, kdy se nám podařilo zřídit Poradní sbor pro bezbariérové Brno, putuje na odstraňování překážek bránících v pohybu handicapovaným nebo rodičům s kočárky každý rok deset milionů korun. V letošním roce patří mezi největší investiční akce úprava zastávky Tábor ve směru na Komín, doplnění vodících linií na nádraží v Králově Poli, nebo úprava míst pro přecházení v ulicích Kuršovy, Teyschlova nebo nové přechody pro chodce v ulici Majdalenky. O prázdninách jsme také dokončili rozsáhlé úpravy na zastávce Hrnčířská,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Zastávka městské hromadné dopravy Hrnčířská prošla velkou proměnou. Nyní je bezbariérová a také doplněná o prvky pro nevidomé a slabozraké.

„Aby zastávka mohla být bezbariérová, byly v rámci rekonstrukce upraveny i části ploch přiléhající bezprostředně k nástupištím zastávek. Došlo k předláždění ploch v celém profilu nástupišť včetně osazení nových obrubníků. Na nástupních ostrůvcích i přilehlých chodnících byly doplněny prvky pro nevidomé a slabozraké,“ doplnil Hladík.

Úprava zastávky Hrnčířská vyšla celkem 3,5 milionů korun. Poradní sbor pro bezbariérové Brno se také zabývá podněty, které přijdou od občanů na adresu bariery@brno.cz.Přehled bezbariérových úprav v roce 2021:

 1. Královo Pole, nádraží – doplnění vodicích linií (realizace stavby) – 1,950.000 Kč
 2. Ul. Kuršova, Teyschlova – 2 místa pro přecházení (projekt + realizace stavby) – 400.000 Kč
 3. Drobné bezbariérové úpravy (realizace max.do 40 tis.) – 500.000 Kč
 4. Bělohorská – Ostravská – úprava přechodu pro chodce (realizace stavby) – 92.000 Kč
 5. Ul. Vejrostova – Fleischnerova – úprava přechodu pro chodce (projekt a realizace stavby) –  200.000 Kč
 6. Ul. Pellicova – bezbariérové úpravy (projekt a realizace stavby) – 790.000 Kč
 7. Zastávky Hrnčířská – bezbariérové úpravy zastávek MHD – 3,500.000 Kč
 8. Ul. Kuršova, Teyschlova – 2 místa pro přecházení (2021 PD + realizace stavby) – 300.000 Kč
 9. Bezbariérové úpravy chodníku Kosmonautů – Kroupova (2021 PD + 2022 realizace stavby) – 80.000 Kč
 10. Ul. Karpatská – úprava místa pro přecházení (2021 PD + 2022 realizace stavby) – 80.000 Kč
 11. Ul. Rotalova – Elgartova – místo pro přecházení (2021 realizace stavby) – 300.000 Kč
 12. Zastávka Tábor (směr Komín) – bb úpravy – 1,500.000 Kč
 13. Ulice Majdalenky – přechody pro chodce – 1, 350.000 Kč