Z dopravního hřiště rovnou do cukrárny. V Lužánkách to bude možné už za dva roky. Radní města Brna schválili pronájem bývalých skladů a jejich přestavbu na cukrářskou provozovnu.

„Budova se v současné době již nevyužívá a je ve špatném stavu. Není napojena na vodovod ani kanalizaci. Nutná tak bude nejdříve její rekonstrukce, přičemž nájemce se na ní bude finančně podílet. Opravu máme vyčíslenou zhruba na 7 milionů,“ uvedl Petr Hladík, 1. náměstek brněnské primátorky.

Konečnou částku za opravy budou radní znát až po vyhodnocení veřejné zakázky. Veřejná zeleň města Brna vyřídí stavební povolení a zhotoví projektovou dokumentaci. Po výběru dodavatele, nájemce složí zálohu na nájemné ve výši úplných nákladů na rekonstrukci. Z této částky mu pak následně bude odpočítáváno roční nájemné.

„Při výběru nájemce bude kromě výše ročního nájemného, hrát roli i jeho podnikatelský záměr. Cukrárnu bude provozovat blízko dětského hřiště a v lokalitě významné městské zeleně. Příjemné posezení by tu měly najít především rodiče dětí. Zpestření to ale bude pro všechny, kteří do Lužánek rádi chodí na procházky,“ přiblížil Hladík.

Zájemci mohou své nabídky podávat do 15. ledna na Odbor životního prostředí MMB, případně datovou schránkou. Budoucí nájemce smlouvu podepíše ještě na začátku roku 2021. Cukrárnu pak bude moci začít provozovat nejspíše do konce roku 2022.