Nová ptačí krmítka rozmístí na brněnských hřbitovech pracovníci Správy hřbitovů města Brna. K rozšíření budek dojde na základě úspěšného hnízdění drobného ptactva v předchozím období, které zkoumali ornitologové. 

“Pět ptačích krmítek přibude na židenickém hřbitově, jedenáct jich pak bude rozmístěno v prostředí Ústředního hřbitova. Navazujeme tím na úspěšné rozmístění ptačích budek v loňském roce na hřbitově v Židenicích. Různé druhy ptactva se uhnízdili ve 27 budkách z celkově 31 rozmístěných,” přiblížil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna.

Budky poskytují ptákům bezpečné místo k hnízdění a zlepšují jím podmínky pro přezimování, jejich existence v městské zeleni navíc udržuje druhovou pestrost. Na jaře letošního roku hnízdily v budkách čtyři druhy ptáků, ornitologové zaznamenali celkem 28 prvních a jedno druhé hnízdění, z toho bylo celkově osmdesát šest procent hnízdění úspěšných.

“Budky vyrobili v chráněné dílně Česvel, jejich podobu přizpůsobili druhu ptactva, které v nich hnízdí. Konkrétně se jedná o budky pro sýkory koňadry, sýkory modřinky, špačky obecné, krutihlavy obecné, rehky domácí a rehky zahradní,” upřesnil Hladík.