V rámci mezinárodní architektonické soutěže na podobu nového hlavního nádraží v Brně budou architekti navrhovat také podobu duchovního prostoru. Vytvoření duchovního prostoru má být inspirováno Královskou kaplí, která se nacházela od 13. století na Dominikánském náměstí a počátkem 20. století byla zbořena.

„Duchovní prostor doplní ústřední halu nového nádraží. Podobně jako na některých světových letištích nebo vlakových terminálech, například na nedalekém novém nádraží ve Vídni, bude pro cestující vyhrazeno místo, kde budou moci strávit čas v tichosti se svými myšlenkami nebo duchovním způsobem,“ uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Podoba tohoto prostoru by měla být inspirována Královskou kaplí, která byla založena Václavem II. V roce 1297 na nároží ulice Veselé a tehdejšího Rybného trhu, dnes Dominikánského náměstí.

„Cenná gotická kaple byla zbořena v roce 1908 přes protesty mnoha odborníků i přes nesouhlas vídeňského památkového ústavu. Nejcennější architektonické prvky však byly zachovány a nachází se nyní na různých místech po Brně nebo depozitáři muzea ve Vyškově. Chceme, aby architekti tyto prvky využili ve svých návrzích a dokázali tak tuto významnou gotickou památku přiblížit nejen Brňanům, ale všem, kteří do Brna přicestují,“ doplnil Hladík.

Královská kaple byla také označována jako kaple Panny Marie a svatého Václava, později pak svatého Cyrila a Metoděje. Městská rada se již dříve zavázala tuto kapli na vhodném místě obnovit. Poslední snahy o její obnovení byly během roku 2010, kdy se plánovalo její sestavení na střeše parkovacího domu v Panenské ulici, tento záměr však nakonec uskutečněn nebyl.