Očkování proti covidu je příležitostí, jak ochránit nejohroženější skupiny obyvatel i jak se postupně vracet k normálnímu fungování společnosti. Ale aby vakcinace mohla pomoci, musí být co nejdostupnější.

Bohužel, centrální registrace občanů nad 80 let tomu nenasvědčovala. Jen málokterý senior byl schopen složitým procesem registrace projít sám. S registrací pomáhali často rodinní příslušníci, praktičtí lékaři nebo byly zřízeny speciální poradenské linky (i u nás v Brně jsme jednu zřídili). Registrace ale není vše. Když už zájemci projdou registračním procesem, řeší, jak se dopravit na konkrétní očkovací místo v přiděleném termínu.

Proto jsme se v Brně rozhodli, že všem seniorům, kteří už prošli centrální registrací a nemají jinou možnost, jak se do očkovacího centra dopravit, nabídneme dopravu do očkovacího centra pomocí městské služby SeniorBus. SeniorBusy jsou v Brně připraveny odbavit zájemce o očkování přednostně (normálně slouží seniorům k cestám na nákup, na poštu nebo k lékaři). Mezi seniory staršími 80 let je ale spousta osob nepohyblivých a odkázaných na pomoc druhých a i mezi nimi je řada zájemců o vakcinaci. Koronavirus těmto lidem často zásadně omezil kontakt s rodinou a blízkými, kteří se je bojí navštěvovat, aby je nevystavili riziku nákazy. Těmto lidem jsme se rozhodli pomoci skrze očkování přímo v jejich domácnosti. Zapojili jsme městské hospicové mobilní týmy.

Aby mohli lékaři z těchto týmů očkovat zájemce přímo v domácnostech, bylo třeba získat potřebná oprávnění. To se nám podařilo díky spolupráci s městskou Nemocnicí milosrdných bratří.

Další komplikací byly očkovací látky. V době vzniku tohoto textu jich je stále nedostatek. Dlouho jsme čekali na látku, jež by se dala snadno převážet. Začít s očkováním v domácnostech jsme chtěli už s vakcínou Moderna, ale to nám zakázal Státní ústav pro kontrolu léčiv, navzdory pomoci i tlaku poslance Víta Kaňkovského. Museli jsme čekat na vakcínu AstraZeneca. Mobilní očkovací týmy musí u každého zájemce počkat minimálně 30 minut, jestli se u něj neprojeví alergická reakce. Denně se tak jednomu týmu podaří očkovat 6–8 zájemců.

Celkem fungují 2 očkovací týmy. Pro nepohyblivé seniory jsme zřídili speciální telefonní linku, na které si mohou očkování jednoduše domluvit a nemusí se nikde složitě registrovat. V době psaní článku jsme evidovali zhruba 300 zájemců o domácí očkování z řad nepohyblivých seniorů. Jsem rád, že se nám z úrovně města podařilo vyřešit problém, na který vláda nemyslela. Pro nepohyblivé seniory je kontakt s blízkými často největší radostí na sklonku života a tu jim koronavirus hodně zkomplikoval. I proto doufám, že se podaří všechny zájemce naočkovat co nejrychleji.