Nový program zaměřený na podporu energetických úspor domácností s názvem Oprav dům po babičce budí obrovský zájem, ale také poměrně dost emocí. Ty bohužel vychází ze základních neznalostí často vysoce postavených politiků, kteří tím přispívají k šíření dezinformací a mýtů. Čekal bych, že právě oni by měli být co nejvíce v obraze. Ale není tomu tak. Pojďme si říct, jak to skutečně je.

Nejde o peníze ze státního rozpočtu

Program je financován z Modernizačního fondu. Jedná se o evropské finanční prostředky získané z výnosů emisních povolenek. Platí je tedy především ti největší znečišťovatelé ovzduší. Tyto peníze jsou proto striktně vázány na odchod od fosilních paliv, snižování škodlivých emisí, energetické úspory a zelenou modernizaci a investice. Tyto peníze neputují do státního rozpočtu, a proto v žádném případě nemohou prohloubit výši státního dluhu. Cílem této vlády je podpora obyvatel v rámci energetické krize. S tím naprosto zásadně souvisí investice do energetických úspor. Pokud je po lidech vyžadován zodpovědný přístup, tak to nejlepší, co pro svoje finance a svou budoucnost mohou udělat, je investovat do energetické modernizace svého obydlí. A s tím jako vláda pomáháme. Jen pro představu Ministerstvo práce a sociálních věcí vynakládá ze státního rozpočtu okolo 1,5 miliardy korun měsíčně na příspěvek na bydlení. A právě program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám Light přispívá ke snižování těchto nákladů ze státního rozpočtu.

Investice do energetických opatření přináší úspory všem

Aktuálně je na programy z Nové zelené úsporám připraveno 55 miliard korun (na Oprav dům po babičce počítáme se 40 miliardami). Peníze z Modernizačního fondu se musí použít na dekarbonizaci. To znamená konkrétně do modernizace teplárenství, zlepšení energetické účinnosti, snižování emisí velkých i malých podniků, modernizace dopravy, soustav veřejného osvětlení nebo do komunitní energetiky. Nelze peníze dát například na úpravu dálnic, zkvalitnění nemocnic nebo na vybudování školek pro děti. Zdůrazňuji, že na modernizaci veřejných budov (školy, školky, nemocnice) se nezapomnělo. Jen pro veřejný sektor jsme letos schválili dotace z Národního plánu obnovy více než 300 projektům v celkové výši téměř 6 miliard korun. Celkem je pro veřejný sektor na energetické úspory a instalaci obnovitelných zdrojů k dispozici dalších 10 miliard z Operačního programu Životní prostředí a z Modernizačního fondu napříč programy (RES, ENERG, KOMUNERG) minimálně dalších 50 miliard korun. Vzhledem k tomu, že prostředky Modernizačního fondu se vyvíjí podle výnosů z prodeje emisních povolenek, je velmi pravděpodobné, že finančních prostředků pro tyto účely bude k dispozici ještě daleko více.

Dotace Oprav dům po babičce doplňuje známý a osvědčený program Nová zelená úsporám. Ten míří na movitější část obyvatel, kteří musí mít našetřeny desítky až statisíce korun, aby se mohli do renovace svých domů pustit, protože dotaci obdrží až zpětně. U programu Oprav dům po babičce dostanou dotaci předem, aby mohli s renovací začít okamžitě. Navíc mohou žadatelé využít výhodné půjčky s úrokem mezi 3-4 % a bez nutnosti zástavy nemovitosti. Program tak cílí spíše na mladé rodiny, které nejvíce pociťují důsledky vysokých životních nákladů a nízké dostupnosti hypotéčních úvěrů. Program tak doplňuje klasickou Novou zelenou úsporám i Novou zelenou úsporám Light, která cílí na seniory, lidi pobírající příspěvek na bydlení a lidi se třetím stupněm invalidity. Nezapomínáme ani na lidi bydlící v bytech. V Nové zelené úsporám nově od září spustíme rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace i možnost jejich čerpání zálohově.

Renovace přináší státu zásadní úspory

Doposud v nabídce pomoci Ministerstva životního prostředí (z výnosů emisních povolenek) zcela chyběl program pro domácnosti, které poctivě pracují, ale nemají našetřený větší objem finančních prostředků na získání úvěru na komplexní zateplení nebo renovaci svých domů. Přitom tyto renovace naprosto zásadním způsobem přináší úspory státu, a to nejen ty energetické. V České republice je každý šestý dům neobydlený, nové domy se zcela neefektivně staví na okraji měst, což sebou přináší obrovské problémy a náklady obcím, které musí vynakládat své prostředky na zajištění nové dopravní i technické infrastruktury. Zabírá se tím další a další zemědělská půda. Mrzí mě, že někteří politici se svou kritikou zpronevěřují lidem na vesnicích, kteří poctivě pracují a rádi by zrenovovali domovy po svých předcích. Pro lidovce je důležité pomoci lidem a motivovat je k tomu, aby svá obydlí zateplili pomocí kombinace dotace a úvěru. Někteří političtí kolegové by pravděpodobně chtěli čekat, až nám povinné zateplení Evropská unie nařídí. To pro mě ale není cesta, chci jít cestou motivace, ne povinností. A rozhodně nechci strkat hlavu do písku před výzvami, které před námi stojí. Vláda v listopadu tohoto roku schválila pokračování Nové zelené úsporám pod Modernizačním fondem s alokací 55 miliard, stejně jako 18 miliard do Nové zelené úsporám z Národního plánu obnovy. Tvářit se nyní po půl roce překvapeně, kde se ty miliardy vzaly, je proto tak trochu mimo.

Kolegové možná už zapomněli, co jsme jako politici lidem slibovali, když začala energetická krize a ceny energií šly rapidně nahoru. Já jsem ale každý týden na výjezdu mezi lidmi a moc dobře vím, jaké řeší problémy. Tento program je pro ně odpovědí. My jako lidovci jsme zeleným a sociálním svědomím vlády a program Oprav dům po babičce to jasně dokládá. Na ministerstvu od pondělka drnčí telefony a je znát, jak i v okurkové sezóně program vzbudil obrovský zájem. Zde je potřeba poděkovat Miroslavu Kalouskovi za reklamu, kterou programu udělal, přestože program není určen pro něj, ale pro mladé pracující lidi. Bydlení mladých lidí je jeden z nejčastějších důvodů, proč odkládají založení rodiny. Lidovecká politika je o podpoře rodin a práce politika je o hledání cest, ne výmluv.