Vážení rodiče,

Rada města Brna na svém zasedání schválila doporučení znovuotevřít mateřské školy k termínu ukončení nouzového stavu, tedy od 18. května 2020, přesný termín bude záviset na rozhodnutí městských částí. Pozorně proto sledujte web své mateřské školy a buďte v kontaktu s vedením školy, aby vám žádné informace neunikly.

Níže zveřejňuji doporučení týkající se zajištění dostatečných hygienických opatření, která jsou určena ředitelům škol, konkrétní informace byste se měli dozvědět v dostatečném předstihu od vedení mateřské školy.

S úctou Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

Doporučení statutárního města Brna ke znovuotevření mateřských škol zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi

(Určeno především ředitelům škol a jejich pracovníkům)

1. Detailně se seznámit s metodikou MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“
vydanou dne 30. 4.2020 a připravit její aplikace na podmínky jejich MŠ

2. Provést průzkum zájmu rodičů o termínu otevření MŠ a současně poskytnout rodičům informace o rizikových
skupinách, zaslat jim vzor čestného prohlášení a stanovit termín zpětné vazby pro vyjádření rodičů.

3. Neprodleně navrhnout setkání se zřizovatelem a mít pro toto setkání vyhodnocena stanoviska rodičů a vzdělávací
podmínky školy – personální i organizační.

4. Pokud se bude otvírat MŠ v jiném termínu než 18. 5. 2020 je třeba mít vyjádření zřizovatele, že bylo projednáno přerušení provozu
mateřské školy, a to v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14 /2005 Sb. v platném znění.

5. Provést úpravu Školního řádu – organizační část (vytvořit dodatek, se kterým budou prokazatelně seznámeni i rodiče).

 • Eliminovat vstup dospělých osob přivádějících dětí do prostor MŠ (pokud je to možné, např. využít i možnost
  zkrácení délky provozu MŠ).
 • Promyslet organizaci chodu MŠ včetně stravování (podávání stravy, aby děti neseděly v bezprostřední blízkosti,
  možnost postupného stravování ve skupinách, apod.).
 • Promyslet organizaci odpoledního odpočinku s využitím všech volných prostor.
 • Promyslet organizaci vydávání dětí po obědě i po odpoledním odpočinku.

6. Zabezpečit potřebné dezinfekční a ochranné pomůcky pro zaměstnance ve spolupráci se zřizovatelem.
Doporučujeme zveřejnit všeobecné informace i na webových stránkách školy podle nastavených podmínek každé MŠ,
například:

 • Pro všechny osoby přicházející před budovu školy platí povinnost zakrytí úst, nosu a dodržování odstupu 2 metry.
 • Děti si přebírá pedagog MŠ před vstupem po změření tělesné teploty.
 • Minimalizuje se shromažďování osob před MŠ.
 • Zákonní zástupci nebo jiné cizí osoby nebudou vstupovat do budovy MŠ.
 • Děti si neprodleně po přezutí a převlečení musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Dodržují se hygienické podmínky při úklidu, umývání a dezinfekci povrchů.
 • Používají se ochranné pomůcky např. u výdeje jídla, u likvidace odpadů, při dopomoci s osobní hygienou dětí.
 • Dodržuje se dostatečné větrání třídy.
 • Je uzpůsobena forma vzdělávacích činnost: prioritu mají individuální činnost, organizace aktivit směřujících na delší
  pobyt ve venkovních prostorách.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.