Přečtěte si lidoveckou vizi v oblasti životního prostředí, kterou jsem představil na programové konferenci KDU-ČSL:

Dámy a pánové,

země na celém světě se dokázaly dohodnout na společné cestě k uhlíkové neutralitě. Většina zemí to pak chce zvládnout do roku 2050. A proč? Je to hlavně ta skutečnost, že žádnou jinou planetu nemáme.

Zcela zásadní proměnou prochází hospodářství v Číně, Americe, ale i afrických zemích. V následujících letech nás čeká největší změna od objevení parního stroje a následné průmyslové revoluce.

Technologický vývoj jde dopředu nejrychleji ve své historii. A zásadním úkolem lidovců je zajistit, aby společnost tyto změny zvládla. Lidovci jsou jedinou politickou stranou v České republice, která je tu pro rodiče a pro budoucnost. Své kroky stavíme na zkušenostech předchozích generací, díky čemuž netvoříme program na jedno volební období, ale bojujeme za to, abychom mohli tuhle planetu předat našim dětem a vnoučatům v dobrém stavu.

Jestliže chceme dobrou budoucnost pro Českou republiku, musíme být nadále zemí technologického pokroku a inovací. Zemí, která dokáže dát světu nové vynálezy, podobně jako kdysi objevy nanovláken nebo bleskosvodu. K tomu ale potřebujeme dostatek elektřiny, dostatek zelené elektřiny, protože bez obnovitelných zdrojů si ani neškrtneme. Odchod od uhlí je nutný, z ekologického i z ekonomického hlediska. Spalovat uhlí se v budoucnu totiž nevyplatí.

Energetiku v Česku dnes vlastní několik málo lidí. A já bych chtěl, abychom ji vlastnili my všichni, aby ji vlastnili lidé, občané České republiky. Budoucnost je v komunitní energetice, která je založena na obnovitelných zdrojích a není vlastněná velkými společnostmi, ale malými skupinami občanů nebo svazky obcí.

Energetických řešení, která prosazujeme, je celá řada. Uvedu pár příkladů – ZA PRVÉ – Nic není odpad a už vůbec nepatří do země. Musíme ho využít opakovaně pro výrobu dalších materiálů nebo pro výrobu energie. ZA DRUHÉ – Využití odpadních vod. Už nyní máme technologie, díky kterým dokážeme využívat teplo z kanalizační sítě pro vytápění. ZA TŘETÍ – Naše vláda zajistila energetickou bezpečnost díky nákupu zásobníků a rozvodu zemního plynu. Zemní plyn dnes pomáhá nahradit uhlí v teplárenství. My ho chceme postupně nahrazovat biometenem a zeleným vodíkem, oboje si sami vyrobíme. Už v roce 2030 si dokážeme vyrobit až 32 tisíc tun vodíku. Bioplynové stanice nahradí 20 procent zemního plynu. ZA ČTVRTÉ – Pracujeme na rozvoji malých modulárních reaktorů, které budou flexibilnější než současné jaderné bloky. ZA PÁTÉ – Dokážeme zpětinásobit energii ze solárů, větrníků i tepelných čerpadel. 

Nebojme se představit si budoucnost. Vize potřebujeme a bez nich se nikam neposuneme. Lidovci vizi nabízí. Prosím vás všechny, ať nyní zapomene na to, co je teď a tady, ale přeneste s námi lidovci do roku 2030. České domácnosti jsou energeticky soběstačné díky pasivním domům a komunitní energetice. Zateplovací materiály se nevyrábí jen ze skla nebo čediče, ale převážnou surovinou je stará recyklovaná vata. Energie za sluníčka je všude, proto se také rozvinula balkónová fotovoltaika, která pokrývá běžné domácnosti žijící v bytě až 30 procent výdajů. K rozvoji obnovitelných zdrojů používáme také parkoviště u supermarketů, protihlukové stěny u dálnic, plochy po bývalé těžbě či brownfieldy, které nejdou použít jinak.

V Česku konečně používáme geotermální energie. Využíváme také stávající vodní nádrže jako akumulátory energie. Větrnou elektrárnu půjde v pečlivě vybraných zónách postavit bez zdlouhavé byrokracie. Díky rozumnému využití obnovitelných zdrojů, úspor energie a jaderné energetiky máme v roce 2030 bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii.

Jsme lídry v elektro energetice, čipech, měničích, výrobě větrníků i komponent do tepelných čerpadel. Prostě jsme a zůstaneme zemí inženýrskou. Pojďme dát prostor české vědě. Dobré nápady v praxi z nás mohou udělat vítěze energetické transformace. 

Zelená modernizace ale není jen o výrobě energií. Stejně důležité jsou úspory. Normální je neplýtvat, to není nic objevného, věděli to i naši předkové. Proto prosazujeme investice do zateplování a energetických úspor. Renovace starých domů je toho důležitou součástí. V České republice je nyní 400 tisíc neobydlených domů, a přitom se hromadí další a další developerské projekty, které zabírají zemědělskou půdu. Klíčovým program pro snižování energetické náročnosti budov je Nová zelená úsporám, která dnes v celé své šíři nabízí programy pro všechny skupiny obyvatelstva. Tématem budoucnosti v rámci úspor je také využívání odpadních vod v domácnostech i průmyslu. 

Žijeme v době klimatické změny, kterou pociťuje každý z nás. Musíme se potýkat s extrémními výkyvy počasí, které mají závažné následky. Všichni si vzpomínáme na následky ničivého tornáda na jižní Moravě nebo požáru v Českém Švýcarsku. Jen v minulém roce hasiči zasahovali u více než 12 tisíc požárů v lesích i ve volné přírodě.

Důležité je proto adaptovat na klimatickou změnu naše města a naši krajinu. A zase není to nic převratného, v mnoha případech se stačí vrátit k tomu, co bylo. Pestrá krajina, malé půdní celky, meze, remízky a stromořadí. Obnova krajiny je důležitá nejen pro lidi, ale také pro rostliny a živočichy. Musíme proto chránit biodiverzitu tam, kde nyní je a vracet ji tam, odkud se postupně vytratila. I proto prosazujeme větší ochranu v oblastech Křivoklátska, Krušných hor nebo při soutoku Moravy a Dyje. Našim cílem je rozšířit ochranu naší přírody na 30 % území České republiky. 

Musíme aktivně přistupovat k ochlazování našich měst. Proto investice do zastínění oken, zelených střech, fasád a využívání dešťové vody. A důležitá je také kvalita ovzduší, vody a půdy. Ve městech má doprava přibližně 80% podíl na znečištění ovzduší.

Zelená modernizace bude sociální, nebo nebude vůbec. To je zásadní pravidlo, kterým se jako lidovci řídíme. Proto klademe velký důraz na spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí. Proto přicházíme s programy jako je Nová zelená úsporám Light nebo Oprav dům po babičce, které pomáhají těm nejohroženějším skupinám obyvatel.

Lidovci dokážou Česko provést modernizací energetiky a víme jak adaptovat naše města a přispět k obnově krajiny.

Jsme totiž stranou v pravém slova smyslu lidovou, vycházíme z občanské společnosti. Aktivní práce pro skaut, orel, sokol, ochránce přírody nebo v komunální politice je pro nás samozřejmá. Nebojíme se řešit problémy, proto aktivně přicházíme s řešeními, i když zrovna nemusí být populární. Cílem naší politiky je dobro každého jednoho člověka. Nehledíme na široké masy ani na profit nebo zájmy elit. Neděláme politiku ze zasedaček, ale aktivně jezdíme mezi lidi, vysvětlujeme svoji politiku a nasloucháme zpětné vazbě občanů. Právě kontaktní politika mezi lidmi je to, co k lidovcům odjakživa patří.

Nezapomínáme na to, že země nám byla svěřena do péče a jinou nemáme. S tímto vědomím a odpovědností děláme naši politiku. Nemáme program jen na jedno volební období. Zajistíme, aby Česko bylo zemí připravenou pro další generace.