Po dlouhých týdnech čekání je konečně jasno. Poslanecká sněmovna na svém zasedání 13. května schválila prodloužení vyplácení ošetřovného rodičům, kteří se rozhodnou své dítě neposlat do základní či mateřské školy. Jde o důležitou informaci, na kterou bedlivě čekaly statisíce rodičů v České republice.

Již 17. dubna jsem zaslal ministryni práce a sociálních věcí paní Maláčové a ministru školství panu Plagovi otevřený dopis, ve kterém jsem je žádal o toto opatření. Skrze Mariana Jurečku jsme také jako KDU-ČSL již dříve předložili tento pozměňovací návrh, který byl zamítnut, ale posléze opsán a předložen vládními stranami.

Jedná se o opatření, které pomůže chránit děti s oslabenou imunitou, respiračními potížemi, silnými alergiemi, astmatem či dalšími zdravotními potížemi před potenciální nákazou koronavirem.  Zároveň se také snižuje riziko přenosu nákazy na seniory či ostatní členy společné domácnosti patřící do rizikové skupiny.

Komu bude ošetřovné dále vypláceno?

Rodičům, kteří se rozhodnou své dítě mladší 13 let neposlat do základní či mateřské školy, lesních typů škol a školek či dětských skupin, a to s ohledem na možnost ohrožení zdraví dítěte nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti nebo z jiných vážných důvodů. Přičemž za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

Důvod pro neumístění dítěte ve škole bude zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Zaměstnavatel bude povinen omluvit nepřítomnost tohoto zaměstnance v práci, aniž by musel sám přezkoumávat existenci vážných důvodů pro neumístění dítěte do školy (zaměstnanec mu pouze oznámí další trvání překážky v práci). Zaměstnanci bude na základě uvedení toho, že pro neumístění dítěte ve škole má vážný důvod, nadále vypláceno ošetřovné.

Do kdy a v jaké výši bude ošetřovné vypláceno?

Výše ošetřovného zůstává na 80 % platu pečujícího rodiče, a to až do konce června.

Lze o ošetřovné žádat i zpětně?

Ano, o ošetřovné lze zpětně žádat k termínu 1. května. Jedná se tedy o dvouměsíční opatření.

Od kdy se děti mohou vracet do škol?

Od 11. května 2020 se povoluje provoz středisek volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině; osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině.

Od 25. května 2020 je povolena mj. možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici) bez možnosti měnit složení skupin.

Od kdy se mohou děti vracet do mateřských škol?

Zde záleží na rozhodnutí zřizovatele. Konkrétně v Brně mají městské čísti možnost své školky otevřít od 18. května. Většina brněnských mateřských škol bude svá zařízení otevírat 18. nebo 25. května. Buďte proto v kontaktu s pedagogy a řediteli mateřských škol a sledujte webové stránky konkrétní školky.

 

 

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky zodpovědný za oblast školství