KDU-ČSL přistupuje k budoucnosti zodpovědně. Ať už je to přístup k životnímu prostředí, kdy si uvědomujeme, že vztah k vodě a půdě je hodnota, která nám byla svěřena našimi předky a kterou musíme v dobrém stavu svěřit našim dětem. Anebo přístup k podpoře rodičů a rodinné politice.

Jsme tu pro rodiče, protože víme, že jsou klíčem k budoucnosti. Bez spokojených rodičů nemá naše země ekonomickou ani politickou budoucnost. Jde nám o kvalitu jejich života. O jejich svobodu a možnost výběru. Považujeme proto za velmi nespravedlivé, že rodičovský příspěvek nebyl navýšen všem rodičům dětí do čtyř let. Vítáme celkové navýšení rodičovského příspěvku, ale přijatý socialistický návrh výrazně omezil volbu rozhodování rodičů a ve svém důsledku okradl ty, kdo si plánovali budoucnost zodpovědně a z různých důvodů vyčerpali svůj rodičovský příspěvek ještě předtím, než jejich dítě dosáhlo čtyř let.

Je to hanebnost – hanebnost ze socialistické dílny současného Ministerstva práce a sociálních věcí! Rozhodování o rodičovském příspěvku nemá být politický boj a jeho navýšení má korespondovat s nárůstem průměrné mzdy v ČR. Dalším návrhem ČSSD je nostalgický návrat k jeslím, a tím faktické zrušení dětských skupin. KDU-ČSL s tímto krokem zásadně nesouhlasí, je to plíživý návrat před rok 1989. V Česku máme stovky dětských skupin, vybudovaných díky finančním příspěvkům z EU.

Dětské skupiny jsou často zřizovány církvemi, neziskovým sektorem či jinými právnickými osobami. Jde o fungující a decentralizovaný organismus, který rodičům dětí od jednoho a půl roku do tří let nabízí možnost vrátit se do zaměstnání dříve, pokud chtějí. Je tu zajištěno výborné hygienické zázemí a individuální přístup ke každému dítěti. Každá pracovnice („teta“) se stará maximálně o šest dětí. Místo aby MPSV tento fungující organismus zachovalo, institucionalizovalo a přiznalo mu státní podporu, snaží se budovat socialistický centralizovaný systém jeslí. Co bude dál?! Nikdo neví. Zaniknou současné dětské skupiny? Budou rodiče nutit k tomu, aby nastoupili do práce dřív? Pro KDU-ČSL je tento přístup nepřijatelný, my chceme dát rodičům možnost vybrat si, jakým směrem se chtějí při výchově dětí vydat.

Vidíme dál než na konec volebního období. Nejsme socialisté, kteří budoucnost neřeší, a víme, že stát není firma. Vnímáme společnost jako celek. Vidíme rodiče s dětmi,
seniory, spolky, vzdělávací subjekty, občanskou společnost, demokracii. A máme výsledky. V minulé vládě se nám podařilo zvýšit daňovou slevu na dítě, snížit DPH na nenahraditelnou dětskou výživu, zachránit lesní školky, zjednodušit proces schvalování pomůcek pro zdravotně postižené, zvýšit a zrychlit přiznávání příspěvku na péči nebo prosadit slevu na školkovné. Za tyhle kroky jsem nesmírně rád. Stát nesmí tlačit rodiče do určitého chování. Jeho úkolem je vytvářet pestrou nabídku.

Petr Hladík pro Nový hlas
místopředseda KDU-ČSL,
náměstek brněnské primátorky