Brno čeká v letošním roce celá řada významných projektů, stavebních prací a událostí. Událostí roku budou oslavy 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela, s čímž se pojí i právě probíhající rekonstrukce Mendlova náměstí. Zásadní změny také čekají břehy řeky Svratky nebo Staré Ponávky. Po více než 25 letech by se Brňané také měli dočkat nového územního plánu. Stavět se začnou významná sportoviště nebo první dětský hospic v České republice Dům pro Julii. Blíže už přibližuje jednotlivé projekty 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. 

„Událostí, kterou si Brňané prožijí jednou za život, je dvousté výročí Mendlova narození. Dlouhé měsíce příprav na tuto událost vyvrcholí uprostřed roku. Mendlovo náměstí se promění z pouhého dopravního uzlu v bezpečný veřejný prostor určený pro setkávání, trhy i odpočinek. Známe také podobu monumentu, který tu zaujme dominantní místo na Mendelovu počest. Hrachovina, jak jí autor Jaromír Gargulák nazval, ztvární všechny Mendelovy zákony dědičnosti. O pár metrů dále, v zahradě augustiniánského opatství, se už pracuje na obnově Mendelova skleníku, kde právě tyto zákony Mendel stanovil na základě experimentů s hráškem. Konat se bude hned několik akcí. Do Brna přijedou oslavit Mendela lidé z celého světa. Mezi nimi i několik držitelů Nobelovy ceny,” přiblížil oslavy Hladík. 

V lednu se také oficiálně zahájila stavba protipovodňových opatření v úseky od Riviéry po most Uhelná a stavět se bude také na Staré Ponávce. 


„Protipovodňová ochrana je klíčová pro ochranu obyvatel, rozvoj města i zkvalitnění volnočasového vyžití Brňanů. Brněnská náplavka nabídne pět kilometrů cest pro pěší, tři kilometry pro cyklisty i místa k sezení – třeba na Rullerově nábřeží. Na další řece Staré Ponávce se pak bude pokračovat v revitalizaci jejího okolí. Po parku s novým jménem Mariacela se začne budovat další park v místě bývalé škrobárny v Komárově. Projektuje se už také navazující etapa kolem nádraží a schválili jsme nákup železniční polikliniky, abychom mohli protipovodňovou ochranu uskutečnit i ve Štýřicích,” upřesnil Hladík.

Po více než 25 letech se také schyluje k přijetí nového územního plánu, současný územní plán je z roku 1994.


„Usilovně pracujeme na dokončení vypořádání posledních připomínek a námitek, které dorazily během měsíce prosince. Na základě výsledků dohadovacích řízení a vypořádání posledních připomínek chystáme komplexní materiál pro vydání nového územního plánu včetně vypořádání připomínek a námitek tak, abychom o něm hlasovali na jednání červnového zastupitelstva,“ upřesnil radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Ani v letošním roce Brňanům neuniknou jejich oblíbené ekodotace. „Opět podpoříme Brňany v úpravě jejich vnitrobloků, instalaci zelených střech nebo například zachycování dešťové vody. Od roku 2019 jsme realizovali 176 projektů v hodnotě více než 23 milionů korun v rámci programu Zeleň střechám, 89 projektů za více než 1,5 milionu korun v programu Nachytej dešťovku a od roku 2018 jsme upravili 23 vnitrobloků v celkové hodnotě 6,5 milionů korun. Dotační programy se osvědčily a budeme v nich pokračovat i nadále. Stejně tak plánujeme do rekonstrukcí škol investovat opět více než 200 milionů korun,” dodal Hladík.

Kromě zelených střech se také v tomto roce výrazně rozšíří fotovoltaika na brněnských střechách.
„Ve spolupráci s městskou společností SAKO budeme v tomto roce instalovat fotovoltaické panely na více než 50 objektech. Do roku 2025 chceme umístit panely na 500 objektů. Postupně směřujeme k energeticky soběstačnému Brnu. Chceme do společné sítě připojit firmy, instituce i samotné Brňáky, abychom díky městské solární elektrárně dokázali lidem garantovat nízké a stabilní ceny za energie,” upřesnil plány v oblasti energetiky Hladík.

V tomto roce se také výrazně pohnou práce na budování sportovní infrastruktury. Začne se stavět tréninkový areál Vodova určený především pro míčové sporty a naše reprezentanty v basketbalu. U Anthroposu v Pisárkách začnou práce sportovně-rekreačním areálu s in-line dráhou a horolezeckou stěnou. A za Lužánkami se bude pomalu dokončovat 25metrový bazén. „Až se v roce 2023 dostaví, bude Brno jediné město v Česku, které bude mít prostory pro velké mezinárodní soutěže v plavání. Vedle navíc vznikne i šestnácti metrový bazén pro výuku plavání. Připravený je také projekt atletické haly u Kampusu, kde čekáme, zda bude schválena žádost města o dotaci z Národní sportovní agentury,” doplnil Hladík. 

Na podzim loňského roku také začala rekonstrukce Arnoldovy vily, která se během letošního roku výrazně posune kupředu a letos se také začne stavět první dětský hospic v Česku Dům pro Julii, ten se bude nacházet v areálu Kociánky.