Senioři to v době inflace, zvyšování cen energií nemají lehké. Brněnští Lidovci a Starostové jim chtějí zajistit důstojnější podmínky pro život ve městě. Zásadní je vytvoření systému pomoci seniorům, který budou zaštiťovat městské části. Dále navrhují rozšířit MHD zdarma pro všechny starobní důchodce a zlepšit služby a poskytovanou terénní péči.

Stěžejním bodem pro nadcházející čtyři roky je pro Lidovce a Starosty vytvoření nového systému pomoci pro seniory. “Chceme vytvořit systém pomoci, který bude postavený na městských částech. Seniorům tak zajistíme cenově dostupné obědy, pečovatelky, které se o ně postarají i v místě bydliště nebo včasný přechod do bezbariérového bytu nebo domova pro seniory,” uvedl 1. místostarosta městské části Brno-Slatina Martin Krytinář, který je v koalici Lidovců a Starostů garantem pro pomoc seniorům a sociální oblast.

Koalice Lidovců a Starostů se chce také zaměřit na volnočasové aktivity seniorů. “Podstatné je zajištění prostor pro volnočasové aktivity a společenské události. Osvědčilo se nám fungování Senior pointů, které jsme před lety prosadili. Chceme nově vybudovat komunitní centrum s tančírnou a kavárnou pro seniory v centru města. Tento požadavek vychází přímo od seniorů. Samostatný rozpočet chceme vytvořit pro kluby seniorů na volnočasové aktivity typu plavání, výlety či kulturní a společenské akce. Rádi bychom také podpořili možnost společných obědů pro seniory,” dodal Krytinář.

Pro zlepšení sociálně-zdravotní péče v Brně je podle Lidovců a Starostů důležité postavit komplex na Červeném kopci a zvyšovat kapacity domů a bytů pro seniory. “Seniorům vděčíme za to, v jakém městě nyní žijeme. Jsou to naši rodiče a prarodiče, kteří celý život pro Brno pracovali. Proto jim musíme poskytnou maximální možnou péči. Dokončíme proto projekt sociálně-zdravotního komplexu na Červeném kopci se 150 lůžky. V plánu máme také budování dalších domů s pečovatelskou službou pro pohodlný a plnohodnotný život seniorů v místě jejich dosavadního bydliště. Podpořit chceme domovy seniorů a byty pro seniory s důrazem na rodinný typ bydlení. Důležité je také navýšit kapacity pobytových služeb pro klienty se stařeckou demencí.” uvedl kandidát na primátora Petr Hladík.

Koalice také vidí prostor pro zlepšení v poskytování terénních, odlehčovacích a dalších služeb nebo mezigeneračního soužití. “Musíme navýšit kapacity terénních a odlehčovacích služeb, abychom pomohli těm, kteří se v domácím prostředí o své rodiče každý den starají. Zaměříme se na podporu individuálního přístupu terénních služeb v každé městské části. Podporujeme také projekty mezigeneračního soužití. Může se jednat například o podporu volnočasových aktivit pro celé rodiny nebo akce, kdy si seniorů s dětmi. Osvědčilo se nám vybudování polyfunkčního domu v Bohunicích, kde jsou byty pro seniory a mateřská škola. Senioři se tu potkávají s dětmi na zahradě nebo jim chodí do školky číst. Podobné projekty budeme podporovat určitě i nadále. Důležité je také rozšířit počet Seniorbusů, abychom pokryli obrovský zájem především v odpoledních hodinách,” dodal Hladík.

Kapitolu programu Lidovců a Starostů k oblasti seniorské politiky najdete na: https://www.tadybrno.cz/program/seniori

Petr Hladík – Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport. Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT. Více o Petrovi najdete tady.

Martin Krytinář – Je místostarostou městské části Brno-Slatina a garantem koalice Lidovců a Starostů pro sociální oblast a důstojného stáří. Kromě práce na radnici se ve Slatině se aktivně podílí na společenském životě. Organizuje Slatinské Vánoce, Živý Betlém, výstavy uměleckých děl a podobné události. Podle potřeb organizuje i charitativní akce.  Více o Martinovi najdete tady.