Situace, kterou si nyní prochází celý svět, nám dává příležitost. Máme šanci změnit přístup k našemu zdraví, které je závislé na kvalitě prostředí, ve kterém žijeme. Můžeme vystoupit z neustálého tlaku již zaběhnutých systémů, které se zde tvoří od průmyslové revoluce. Když bude mít vláda odvahu, může nastavit moderní, šetrný a kvalitní systém s důrazem na životní prostředí, který by odpovídal požadavkům 21. století.

V České republice se vyrobí ročně necelých 87 tisíc GWh elektrické energie. Našich 26 funkčních tepelných elektráren z toho vyrobí 41 tisíc GWh. Zároveň je ale nutné na tomto místě uvést, že v České republice z celkového objemu vyrobené elektřiny spotřebujeme přes 60 tisíc GWh elektřiny a zbývajících necelých 25 tisíc GWh prodáváme do zahraničí. To znamená, že více než polovinu elektrické energie, kterou vyrábíme v uhelných elektrárnách, čímž zásadně ohrožujeme zdraví našich obyvatel i české krajiny, dokážeme velmi rychle odstavit. Chce to jen odvahu a zodpovědný přístup. Přerušme vývoz energie do zahraničí.

Vláda musí tuto odvahu najít a energetický mix v České republice razantně změnit, a to nejen ve prospěch jaderné energetiky. Stát musí motivovat vlastníky nemovitostí, aby investovali do umístění fotovoltaických technologií na své střechy. Rozhodně ale ne na pole, tam naopak má stát udržovat biodiverzitu, zadržovat dešťové vody a bojovat proti vodní i větrné erozi.

Každý občan by měl mít možnost si jednoduše vyhodnotit, zda se mu investice do fotovoltaiky vyplatí a jakou taková investice má návratnost. V Brně jsme společně s Ústavem výzkumu globální změny – CzechGlobe vytvořili veřejně dostupnou a uživatelsky přívětivou Mapu osvitu. Pokud tuhle službu  dokáže nabízet město, nevidím žádný důvod, proč by něčeho podobného nemohl být schopný stát. Zatím ale nevidím vůbec žádnou snahu razantně změnit systém uvažování. Vláda, jako by si neuvědomovala, že nynější situace je tou nejlepší příležitostí pro změnu investičních priorit.

Poslanci budou v nejbližších měsících projednávat energetický zákon, který se soustředí na možnosti podnikání v oblasti energetiky. Ale ani v tomto zákoně vláda nepředkládá řešení, která by měla zohledňovat větší tlak na investice do obnovitelných zdrojů energie. Pro rozvoj energie z obnovitelných zdrojů je nutné legislativně ukotvit akumulaci elektřiny do baterií. Jedná se totiž o prvek, který umožní stabilizovat elektrizační soustavu i při vyšším podílu obnovitelných zdrojů energie. Díky akumulaci energie, dokážeme uchovat přebytky vyrobené elektřiny a šetrně s ní hospodařit. Baterie jsou však důležité i pro zvládání krizových situací, při kterých dochází k výpadkům elektřiny. Jelikož vládní návrh tuto skutečnost opomíjí, bude KDU-ČSL předkládat takový pozměňovací návrh, který umožní akumulaci elektřiny do baterií.

Budeme také požadovat, aby vláda začala brát současnou ekonomickou situaci České republiky vážně a podpořila růst ekonomiky podporou obnovitelných zdrojů energie. Aby začala co nejdříve naplňovat Energeticko-klimatický plán, který schválila v letošním roce a ve kterém se zavazuje zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 20 procent. Podle ČVUT musí vláda zvýšit investice do obnovitelných zdrojů na šestinásobek, aby dokázala tento cíl naplnit. Zatím ale většina kroků vlády k udržitelnému rozvoji nevede, naopak nás utvrzují ve starém systému, v němž je životní prostředí a zdraví obyvatel vždy až na druhém místě.

Petr Hladík
Místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí
1. náměstek primátorky města Brna