Lávka přes řeku Svratku spojující Poříčí a Táborského nábřeží je významnou spojkou pro pěší i cyklisty. Připravované protipovodňové opatření se ale dotkne i jí a bude vybudována nová.

Připravovaná výstavba sedmé a osmé etapy protipovodňových opatření na řece Svratce počítají se stavbou nové lávky, která bude umístěna mírně proti proudu řeknu a zvednutá nad hranu nových protipovodňových stěn. Abychom mohli vybudovat přechod k lávce, musí zde být semafor a na druhé straně přechodový prostor pro chodce. Stavba si tak vyžádá rekonstrukci celé křižovatky.

Ústí ulice Rybářské se proto rozšíří na tři pruhy. Na východní straně ulice Rybářské bude vybudován nový chodník, stávající bude upraven. V křižovatku rozdělí ostrůvek, který umožní pravé i levé odbočení. Přechod pro chodce, který se nachází o dvacet metrů dále, bude přesunut právě k novému rozdělovacímu ostrůvku. Křižovatka bude osvětlena a zabezpečena světelným signalizačním zabezpečením.

Pohodlí a bezpečnost obyvatel je pro nás na prvním místě. Proto na chodnících a přechodech budou provedeny bezbariérové úpravy, které umožní bezproblémový pohyb tělesně postiženým nebo rodiči s kočárky.

Úprava křižovatky byla schválena radou města i posuzujícími odbory. Cena projektu byla vyčíslena na 6 050 000 Kč.

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL