Mám radost, že Rada města Brna schválila znění Memoranda o spolupráci mezi městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, společností MEGA a Institutem Cirkulární Ekonomiky. Cílem tohoto memoranda je podpoření rozvoje technologie na výrobu biometanu z biologicky rozložitelných odpadů a využití tohoto postupu v praxi.

Podporujeme tím záměr využití lokálních zdrojů, jako jsou biologicky rozložitelné odpady a čistírenské kaly, k produkci bioplynu. Ten lze následně použít k výrobě paliva pro autobusy MHD. Dopravní podnik města Brna je připraven tuto inovaci podpořit. Vozy, které jezdí na CNG, by mohly být plněny i tímto palivem. Brněnské vodárny a kanalizace zase dodají kalový plyn, který společnost MEGA díky speciální technologii upraví na biometan. Jeho produkce by mohla stačit na provoz 5 autobusů, které by mohly do ulic vyrazit již v příštím roce. Chceme se ale také zaměřit na možnost výroby bioplynu z potravinových zbytků.

Brněnské vodárny a kanalizace poskytnou společnosti MEGA prostory pro umístění technologie v areálu Čistírny odpadních vod v Modřicích. Vyrobený biometan bude předáván Dopravnímu podniku města Brna, a to buď prostřednictvím distribuční sítě zemního plynu, nebo pomocí výdejního zařízení přímo v čistírně. Nedílnou součástí projektu bude Institut Cirkulární Ekonomiky, který bude průběh prací monitorovat a získávat praktické zkušenosti z provozu výše uvedeného zařízení. Zároveň bude o poznatcích informovat širokou odbornou i laickou veřejnost ve snaze urychlit zavádění těchto inovativních technologií v České republice. Předpokládaný termín ukončení celého projektu je na konci roku 2024, kdy by měla začít rekonstrukce ČOV v Modřicích.

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna