Brno je atraktivním místem pro život. Stále více lidí se chce v Brně usadit a zakládat rodiny. V loňském roce se v Brně narodilo 4 749 dětí, což je nejvýše od roku 1984. Tuto skutečnost si pochvalujeme a zároveň hledáme vhodné objekty pro umístění nových tříd mateřských škol. Nejvíce nových tříd hledáme v brněnské Bystrci.

Je potěšující zprávou, že mladí lidé, kteří zakládají rodiny, chtějí žít v Brně. Jako město ale musíme na tuto skutečnost reagovat a zajišťovat dostatečné zázemí těmto mladým rodinám. Poměrně rychle tak musíme řešit zvyšující se počet dětí v mateřských školách. Podle statistik víme, že potřebujeme dvě až tři nové třídy v Bystrci, v Židenicích, na Vinohradech, v Líšni a v Žebětíně. Tyto třídy chceme otevřít v září roku 2022.

Před plánováním výstavby nových školek chceme prověřit, zda městské části nedisponují vhodnými objekty, které by bylo možné využít pro účely mateřského školství.

Budeme se teď scházet se starosty a místostarosty městských částí, abychom zjistili, zda nevlastní nebo nemají ve správě budovy, které by po stavebních úpravách mohly sloužit jako mateřské školy. Takovýmto způsobem například budujeme jednu novou třídu v Bohunicích. Další možností je vytvářet modulové školky, které lze poměrně jednoduše rozebrat a složit na jiném místě.

Nová třída mateřské školy v Bohunicích vznikne rekonstrukcí stávajícího objektu v ulici Pod nemocnicí. Během prázdnin Rada města Brna vysoutěží zhotovitele. Stavební práce začnou na podzim. Otevřít by se měla v září 2021.

Petr Hladík 1. náměstek brněnské primátorky místopředseda KDU-ČSL