Brno je stále více atraktivnějším místem pro život mladých párů a rodin. To se projevuje především na zvyšující se porodnosti. V loňském roce se v Brně narodilo 4 749 dětí, což je nejvíce od roku 1984. V letošním roce brněnské porodnice hlásí také vysoký počet narozených dětí. Dá se proto předpokládat, že tento trend bude pokračovat. Proto plánujeme výstavbu nových mateřských škol.

Každý rok přijímáme do mateřských škol zhruba 4 300 tříletých dětí. Do budoucna toto číslo poroste, proto v některých městských částech potřebujeme navýšit kapacity školek. Zvyšující se porodnost nás těší a nechceme nic podcenit. Na základě podkladů o počtu narozených dětí v jednotlivých městských částech budeme muset přistavět nové školky v Žebětíně, Židenicích, Vinohradech, Bystrci a Líšni.

V Žebětíně plánujeme výstavbu nové školky v lokalitě Kamechy, kam se stěhuje nejvíce mladých rodin. Školka bude mít dvě třídy a její realizace vyjde zhruba na 28 milionů korun. Dokončení stavby předpokládáme v roce 2021.

Nová školka se plánuje také v lokalitě Došlíkova v Židenicích, která bude mít tři třídy. Cena výstavby se odhaduje na 35 milionů korun. Pokud vše dobře půjde, měla by být stavba dokončena v roce 2022.

Na Vinohradech plánujeme vybudovat dvoutřídní školku v objektu bývalé školy Bzenecká. Stavba by měla být dokončena v roce 2021 a cena se odhaduje na 12 milionů korun.

Další dvě školky plánuje vedení města postavit v Bystrci a Líšni. V Líšni se bude jednat o přístavbu k současné MŠ v Michalově ulici. Bude se jednat o dvě třídy, které by se měly dětem otevřít v roce 2021. V Bystrci budeme přistavovat 3 třídy při MŠ Laštůvkova, zde očekáváme dokončení v roce 2022. Na tyto stavby ještě nemáme hotové kalkulace.

Vybudování všech plánovaných školek vyjde město na více než 100 milionů korun. V případě městských částí Brno-Žebětín a Brno-Vinohrady bude podpora těchto projektů řešena investičními transfery městským částem, které zajistí i vlastní realizaci. Tyto dvě investice jsou z úrovně městských částí již připravovány, případně se jedná o úpravu připravovaných projektů.

U městských částí Brno-Bystrc, Brno-Židenice a Brno-Líšeň půjde o výstavbu nových objektů, a proto realizací těchto projektů bude zajišťovat investiční odbor Magistrátu města Brna, včetně zpracování projektové dokumentace.

Petr Hladík 1. náměstek brněnské primátorky místopředseda KDU-ČSL