Obyvatelé tří městských částí – Maloměřic a Obřan, Žabovřesk a Židenic – brzy využijí nová sběrná střediska odpadů. Na přípravě, realizaci a budoucím provozu spolupracuje s městem Brnem společnost SAKO Brno.

„V uvedených městských částech vnímáme potřebu zřízení sběrných středisek odpadů. V Židenicích ho lidé postrádají od roku 2013, v Sochorově ulici v Žabovřeskách muselo ustoupit nové výstavbě. Nyní se i v těchto lokalitách situace napraví, nová střediska vzniknou v Lazaretní ulici v Židenicích, opětovně v Sochorově ulici v Žabovřeskách a k tomu postavíme další v Maloměřicích a Obřanech, přesněji v ulici Slaměníkově,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

SSO v Lazaretní ulici postaví společnost SWIETELSKI za 9,827 milionu korun bez DPH. Stavbaři na něm budou pracovat 270 dní, a to od předání staveniště. SSO v ulici Sochorově vybuduje společnost DIRS Brno, která za jeho realizaci nabídla cenu 8,299 milionu korun bez DPH. I zde práce potrvají 270 dní od předání staveniště. SSO Slaměníkova, které postaví také DIRS Brno, vyjde na 1,978 milionu korun bez DPH a bude hotové do konce letošního roku.

Financování je u všech projektů zajištěno i z Operačního programu Životní prostředí. Podpora činí 85 procent z celkových způsobilých výdajů.

„Při rozšiřování sítě sběrných středisek odpadů klademe důraz na jejich smysluplné rozmístění. Důležité je nejen to, aby střediska sloužila co největšímu počtu občanů, ale také aby měl každý nějaké sběrné středisko v pohodlné dojezdové vzdálenosti od domova. Středisko Sochorova se díky novému umístění zmodernizuje a zvýší se i jeho kapacita,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

Do sběrných středisek odpadů mohou lidé odkládat například chemikálie, zbytky čisticích prostředků, ale
i rozměrný odpad nebo stará elektrozařízení, jako jsou varné konvice, lednice, sporáky a další. Momentálně v Brně funguje 37 středisek. Některá z nich přijímají i stavební suť a pneumatiky. Jejich seznam je dostupný na stránkách www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/. 

Více informací v tiskové zprávě: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/radni-vybrali-zhotovitele-pro-stavbu-tri-sbernych-stredisek-odpadu/

Zdroj: SAKO Brno