Změny klimatu jsou markantnější a viditelnější zejména pro obyvatele měst. V létě dochází k intenzivnímu přehřívání určitých lokalit uvnitř města. Vysoké teploty ovlivňují hlavně starší lidi a děti, kteří se hůře vypořádávají s teplotními výkyvy. U pracujících lidí snižují výkon v práci a způsobují i vylidňování centra města. Extrémní sucha a občasné přívalové deště způsobují nejen škody na majetku, ale nezpevněné plochy jsou více udusávány a přispívají k celkovému vysychání prostředí. Proto v Brně do konce listopadu vysázíme stovky nových stromů a keřů kolem silnic.

V roce 2019 jsme si nechali zpracovat „Studii k realizaci adaptačních opatření na změny klimatu ve městě Brně“ a na základě této studie bude realizovat výsadby silniční zeleně v navržených lokalitách.

Teď postupujeme podle přijatého Plánu udržitelné energetiky a klimatu, kde intenzivnější výsadba silniční zeleně je jedním ze zmiňovaných adaptačních opatření. Do konce listopadu chceme vysázet stromy a keře v MČ Brno-sever okolo velmi frekventované ulice Okružní na Lesné, kde je v porovnání se zbytkem městských ploch největší tepelná zátěž způsobující menší úhrn srážek a vznik tepelných ostrovů. Konkrétně se jedná o plochy u zastávek Slavíčkova, Fillova, Loosova, v blízkosti Billy a na křižovatce s ulicí Dusíkova. Jedna lokalita se také nachází v Černých Polích mezi nájezdem z ulice Křižíkova a třídou Generála Píky.

Výsadby bude realizovat Veřejná zeleň města Brna, p. o., a to do konce roku 2019. Hrazena je také dvouletá následná péče.  Navržený sortiment dřevin je odolný vůči suchu a vysokým teplotám. Jedná o javory kleny, lípy srdčité a duby letní, z keřů je zastoupen pámelník bílý, kalina obecná, dřín obecný a dřišťál obecný. Celková cena výsadeb činí 723 000 Kč. Návrhy všech výsadeb byly projednány s MČ Brno-sever.

Realizací výsadeb silniční zeleně se sníží prašnost a evaporace vody, zlepší se mikroklima, dojde ke ochlazení prostředí. Jedná se o zelenou kategorii adaptačních opatření, která zahrnuje revitalizaci existujících ploch veřejné zeleně a vytváření nových prvků zelené infrastruktury.

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí