Centrální komise Ministerstva dopravy schválila studie proveditelnosti vysokorychlostních tratí Praha-Brno-Břeclav a Brno-Přerov-Ostrava. Vedení města Brna však uplatnilo ke studii proveditelnosti připomínky, protože navrhované řešení nepočítá se zajížděním vysokorychlostních vlaků na nové hlavní nádraží.

„Zastavování vysokorychlostních vlaků na hlavním nádraží je zcela zásadní pro efektivní obsluhu města Brna i celého regionu. Zásadně odmítáme tzv. bypass, který má propojit trať od Prahy s tratí od Ostravy a Brnu se tak vyhne. S takovým řešením nepočítá ani územně-plánovací dokumentace. Odmítáme také zastávku u letiště na tomto bypassu, která nezajistí obsluhu města Brna. Rovněž nesouhlasíme s vybudováním přestupního terminálu na Vídeňské, který je na trati zcela nadbytečný. Toto řešení ještě více dopravně zatíží městskou část Brno-Bohunice. Nejsou zde vhodné podmínky pro přestup na MHD ani na klasický konvenční vlak, a navíc ani pro případné vybudování odpovídající infrastruktury včetně parkoviště. Ulicí Bohunická už v současnosti projede až 16 tisíc vozidel denně,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Přitom cílový stav železničního uzlu Brno byl vyhodnocen jako dostatečně kapacitní i po navýšení objemu dopravy z vysokorychlostních tratí.

„Odeslali jsme své připomínky ministrovi dopravy a řediteli SŽDC a nadále si na nich trváme. Kromě modernizace železničního uzlu jsme také připomněli potřebu v dalším budování velkého městského okruhu a rozšíření dálnice D1. Všechny tyto tři záměry jsou pro zajištění průjezdného Brna naprosto klíčové. Vedení města bude nadále jednat s Ministerstvem dopravy, aby se podařilo najít řešení, které bude v zájmu obyvatel nejen města Brna, ale všech cestujících,“ doplnil Hladík

Vizualizace: Benthem Crouwel Architects