Úmrtí v rodině, vážná nemoc, domácí násilí nebo traumatický zážitek z dopravní nehody. To jsou chvíle, kdy potřebujeme pomoc odborníků. V Brně ji už dvacet let zajišťuje nezisková organizace SPONDEA. V ulici Sýpka v Černých polích zřídila v pronajatých prostorech i Centrum pro týrané a zneužívané děti. Smlouva byla uzavřena jen do konce letošního září. Jako vedení města Brna jsme smlouvu prodloužili a zachovali obecně prospěšné společnosti dosavadní výši nájemného, i přestože se mělo od letošního roku nájemné zvýšit o 134 tisíc ročně.

Aktivity organizace SPONDEA jsou velmi důležité, protože je jediným nestátním neziskovým zařízením, které poskytuje krizovou pomoc dětem a mladým do šestadvaceti let nejen v Brně, ale v celém Jihomoravském kraji. Kromě poradenských služeb nabízí i program na pomoc osobám nezvládající agresi ve vztazích nebo komplexní služby celé rodině. Zdravé vztahy v rodině a dobrý psychický vývoj dítěte rozhodně musíme ve společnosti podporovat.

Aktuální kapacita pracovníků krizového centra se stává s ohledem na poptávku klientů nedostačující. Řešením je navýšení kapacity psychologa ve zdravotnictví, který poskytuje krizovou i terapeutickou pomoc o 1,0 úvazek. To však pro organizaci znamená roční náklady ve výši cca 400.000,- Kč.

Odbor zdraví Magistrátu města Brna každoročně pomáhá organizaci v rámci dotačních programů částkou 100 tis. korun. V letošním roce jsme přispěli i nad rámec dalšími 100 tis. korun. Od příštího roku dosáhne SPONDEA v rámci standartní dotace z Odboru zdraví na částku 200 tis. korun. Chceme, aby tato podpora výrazně pomohla k vyřešení finanční situace v centru.

Organizace díky tomuto kroku může poskytnout své služby většímu počtu dětí, které by jinak čekaly i několik měsíců na objednání k psychologovi v dětské nemocnici.

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL