Aktivní spolupráce a otevřená komunikace jsou znaky úspěšného moderního města. Lidovci a Starostové budou usilovat o posílení spolupráce mezi radnicí, městskými částmi, firmami či dalšími veřejnými i soukromými subjekty. Ke zlepšení komunikace a informovanosti vůči občanům zavedou pravidelná setkávání vedení města s občany v jednotlivých městských částech.

Koalice Lidovců a Starostů prosazuje politiku, která bude vycházet z názorů občanů a řešení jejich problémů. „Politici jsou tu od toho, aby pomáhali řešit problémy občanů. Co se dá vyřešit v rodinách, ve spolcích, klubech nebo sdruženích, ať se tam také vyřeší. Kde dokáže rozhodovat a hospodařit městská část, tam ať hospodaří volení zástupci městské části. Pokud budou všechny složky společnosti vzájemně spolupracovat podaří se mnohým problémům předcházet. Důležité je také komunikovat navrhovaná řešení s odborníky a soukromým sektorem. Chceme tak navázat na dobrou spolupráci s firmami v oblasti snižování emisí nebo při výstavbě bydlení,” uvádí kandidát na primátora Petr Hladík.

Lidovci a Starostové se chtějí zaměřit také na zlepšení informovanosti Brňanů. „Jedním z prvků efektivní spolupráce je dostatečná informovanost občanů. Naše koalice navrhuje pořádat pravidelná setkání vedení města s občany v jednotlivých městských částech. Tím docílíme lepší informovanosti například o změnách v dopravě, rekonstrukcích nebo novostavbách,” uvedl starosta MČ Brno-Tuřany Radomír Vondra, který je v koalici Lidovců a Starostů garantem pro spolupráci a komunikaci.

Participativní rozpočet a Brno ID se stanou důležitými platformami při komunikaci občanů s městem. „Hlas občana posílíme v rámci participativního rozpočtu. Vítězné projekty nemohou skončit jen na papíře a město je musí začít vnímat jako priority. Do přípravy participativního rozpočtu hodláme již od začátku zapojit i městské části. Vnímáme potenciál portálu Brno ID. Ankety začnou sloužit k tomu, aby Brno bylo konečně takové, jaké ho chtějí sami Brňané,” doplnil Vondra.

Koalice chce také v případě úspěchu mít veřejné číslo přímo na primátora. Lídr koalice Petr Hladík už nyní má jako jediný z vedení města zveřejněno své osobní číslo na mobil.

„U mě má každý občan dveře otevřené a každý se na mě může obrátit. Číslo má veřejné od svého vstupu do politiky. Je to běžná součást mé práce. Nechci se za nikoho a za nic schovávat. Je důležité, aby občané měli dostatek informací,” doplnil Hladík.

Kapitolu programu Lidovců a Starostů ke spolupráci najdete na: http://www.tadybrno.cz/program/spoluprace

Petr Hladík – Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport. Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT.

Radomír Vondra – Od roku 2014 starostou městské části Brno-Tuřany. Původní profesí je písmomalíř. Je odborným garantem pro oblast spolupráce.