Brno-střed v lednu přijalo opatření rozšiřující pečovatelskou péči o seniory a potřebné v terénu. Prodlužuje se doba poskytování péče – nově až do večerních hodin a o víkendech a svátcích. Seniorům a potřebným se tak umožňuje kvalitní trávení času mezi svými blízkými a v prostředí, na které jsou zvyklí. Cílem je poskytovat služby tak, aby se co nejvíce snižovala nutnost pobytu v ústavních zařízeních. Díky rozšíření pracovní doby se pečovatelská služba může věnovat potřebným o víkendech a v pozdních odpoledních hodinách.

Mgr. Marie Jílková, radní MČ Brno-střed