Rekonstrukce hlavního nádraží v Brně, a s ním spojená výluka, značně proměnila život cestujících. Jednu z klíčových úloh v dopravní obslužnosti města v tuto chvíli zastává stanice Brno – Židenice. Ta ale není dostatečně vybavena. Jedním z nejdůležitějších prvků, které nádraží postrádá, je bezbariérový přístup.

Zastupitelé KDU-ČSL z městské části Brno – Židenice chtějí zvýšit komfort vlakového nádraží v této městské části. Nové změny by měly pomoci především rodičům cestujícím s kočárkem, vozíčkářům a osobám se sníženou pohyblivostí. Výzvu k jednání a návrh řešení situace předložili na posledním jednání zastupitelstva městské části.

„Naší prioritou je zajistit pohodlné cestování všem. Je nutné, aby stanice byla vybavena bezbariérovým přístupem jak do objektu, tak na jednotlivá stanoviště. Investici do bezbariérového programu považujeme za dlouhodobou a trvalou. Navíc to ulehčí cestování tisícům lidí,“ uvedl předseda zastupitelského klubu KDU-ČSL Jan Grůza.

KDU-ČSL dále upozorňuje na nutnost zřízení nových a kvalitních nástupních ploch. Současné jsou nezpevněné a pro cestující nevyhovující.

„Velmi rušno je na nádraží v Židenicích i v brzkých ranních hodinách a v noci, přitom nádraží není ani dostatečně osvětleno. Požadujeme proto zajištění kvalitního veřejného osvětlení. Stejně tak je důležité předláždění nejbližšího okolí vstupu na nádraží a získání dotačního titulu na zadláždění plochy, která slouží jako parkoviště,“ dodal Grůza.

Před výlukou využívalo židenické nádraží kolem 4 tisíc cestujících denně. Aktuálně při výluce se toto číslo zvýšilo na 8 až 9 tisíc. Do budoucna lze předpokládat zvýšený zájem, který se může pohybovat v rozmezí od 4 do 9 tisíc cestujících každý den.