Brno získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na druhou část revitalizace zeleně Horní zahrady v rozsáhlém lesoparku Černovice. Snahou je ponechat v této přírodní lokalitě co nejvíce původních dřevin a zlepšit kvalitu prostředí.

Upravit Horní zahrady chceme tak, abychom tu zachovali co možná nejvíce stávající dřeviny, ale vysadit chceme i nové stromy, keře a obnovit travnaté plochy. Bude tak vytvořeno druhově rozmanitější a variabilnější prostředí, které bude sloužit nejen návštěvníkům, ale i drobným živočichům, ptákům a hmyzu,” uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Horní zahrady jsou se svými 1,8 hektary rozsáhlou zelení. Území je hustě porostlé plevelně se rozšiřující se vegetací bez řádné údržby. Vzhledem k tomu, že toto území se nachází uprostřed revitalizovaných ploch hojně navštěvovaných místními obyvateli i dalšími návštěvníky, je nutné toto území upravit a zapojit do navazujících upravených ploch.

„Součástí revitalizace je i vytvoření klidových zón, odpočívadel pro návštěvníky, vytvoření poznávací zahrady či naučné stezky a vybudování malého vodního prvku, který bude sloužit jako pítko pro ptáky,” doplnil Hladík.

Celkové náklady projektu jsou necelých 2,5 milionů korun. Předpokládaná výše dotace je 981 tisíc korun. Projekt se bude postupně realizovat v letech 2020–2023.