Brněnská koalice má za sebou rok vládnutí. Při vstupu do koalice jsme zdůrazňovali, že je pro nás důležitá taková koalice, ve níž budeme mít možnost plnit svůj předvolební program. Ten jsme tvořili společně s občany města Brna. Po roce vládnutí jsme dokázali splnit více než polovinu slibů ze svého čtyřletého plánu.

Nejvíce se nám daří uskutečňovat své programové priority v oblastech, které máme na starost. Jedná se o oblast životního prostředí, školství, sportu, zdravotnictví, prorodinné politiky, územního plánování a rozvoje města. Zvláště v oblasti životního prostředí se podařilo udělat výrazný posun vpřed oproti minulému volebnímu období.

Životní prostředí máme na starost prvním rokem a jsem za to rád, protože se konečně některé věci po letech přešlapování začaly hýbat. Velmi se osvědčily nové dotační programy na podporu výstavby zelených střech a zachytávání dešťové vody. Podíl zelených střech se díky půlroční výzvě zvýší ve městě Brně o více než deset procent. Výzvy budou pokračovat i v příštím roce. Pokračujeme také v oživování vnitrobloků, stále vypisujeme i na tuto činnost dotace. Významným počinem v této oblasti je revitalizace vnitrobloku v Žabovřeskách. Podařilo se přijmout Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, který zavazuje město k přísným nízkoenergetickým a ekologickým opatřením. Probíhá nová výsadba stromů v lesích města Brna, ale i v ulicích, kde nelze vysadit stromy kvůli umístění sítí, začínáme vysazovat keře. Do konce roku bude vysázeno stovky keřů v městské části Brno-sever a v příštím roce budeme pokračovat v dalších městských částech. Zavedli jsme také dotační programy na vybudování podzemních kontejnerů a připravujeme novou koncepci nakládání s bioodpadem.

V oblasti zdravotnictví se významné projekty teprve připravují. Probíhají přípravy na výstavbu parkovacích domů u Nemocnice milosrdných bratří a Dětské nemocnice. Hledá se projektant zdravotnického komplexu pro 200 pacientů na Červeném kopci. Podařilo se dokončit první etapu rekonstrukce polikliniky na Lesné a investovat finanční prostředky do Úrazové nemocnice, konkrétně do nového oddělení urologie, endoskopie a zateplení budovy v ulici Ponávka. Dokončeny byly také byty určené pro sdílené bydlení zdravotních sester.

V rámci školství a sportu se nám podařilo postavit novou nízkoenergetickou školku pro 75 dětí a naplánovat výstavbu dalších 5 nových mateřských škol. Rozšířili jsme také několik základních škol, za všechny mohu jmenovat ZŠ Vejrostovu nebo ZŠ Gajdošovu. Podpory se dostalo technickému vzdělávání mimo jiné i nákupem mobilní laboratoře FAB LAB. Bylo zachováno financování rekonstrukcí škol částkou 200 milionů ročně. Rozšířeno do dalších škol a školek pak bylo bezlepkové a bezlaktózové stravování. Rodiče s dětmi se mohou těšit na nově dokončená multifunkční hřiště u škol, příkladem mohou být hřiště při MŠ Kamechy v Bystrci a při ZŠ Kamínky v Novém Lískovci. Vybudováno také bylo nové dětské hřiště v lužáneckém parku a otevřelo se nové wellness při plaveckém bazénu za Lužánkami nebo curlingové hřiště v areálu Nové Zbrojovky.

Podporujeme nadále sportovce s handicapem, vybudovali jsme nové workoutové hřiště pro handicapované ve sportovním areálu Hroch. Odstraňujeme bariéry ve veřejném prostoru, nejvýraznější změny se v této oblasti podařilo uskutečnit na autobusovém nádraží před hotelem Grand, zavedli jsme také indukční smyčky na úřadech pro lepší dorozumívání lidí s poruchou sluchu.

Důležité kroky se také podařilo uskutečnit v oblasti územního plánování a rozvoje města.

V rámci přípravy nové výstavby ve městě klademe velký důraz na nízkoenergetičnost a bezbariérovost připravovaných staveb, kvalitní dopravní obslužnost daného území, zajištění infrastruktury služeb, včetně zřízení nových škol a školek. Podle plánu jde také příprava nového územního plánu. Pro lepší informovanost veřejnosti jsme také zřídili webový portál upmb.brno.cz, na kterém Brňané najdou veškeré aktuální informace o přípravách a projednávání nového územního plánu.

Volební program jsme tvořili společně s občany města Brna. Ptali jsme se jich na ulicích, co by v Brně chtěli zlepšit. Sesbírali jsme stovky podnětů a slíbili jsme, že je budeme řešit. Kromě celobrněnských témat také usilovně pracujeme v jednotlivých městských částech. Jsem rád, že za rok se nám podařilo více než polovinu našich slibů splnit.

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL