Správa hřbitovů města Brna požádala Radu města Brna o pomoc kvůli nárůstu počtu zemřelých v souvislosti s pandemií COVID-19. Na základě této žádosti došlo k dohodě mezi Správou hřbitovů a městskou společností STAREZ-SPORT o přidělení 4 zaměstnanců. Mezi organizacemi dojde k náhradě mzdových nákladů ve výši sto tisíc korun. Tyto náklady budou zajištěny díky úspoře finančních prostředků při rekonstrukci zázemí pro personál na Ústředním hřbitově.

“V současné době dochází s ohledem na pandemickou situaci k nárůstu zemřelých a tím i počtu pohřbů. Celkově se za 6 týdnů zvýšil počet kopaných hrobů v celém Brně z padesáti na devadesát. Zároveň je na základě vládních nařízení omezen provoz společnosti STAREZ-SPORT. Oceňují, že se Správa hřbitovů města Brna domluvila se společností STAREZ-SPORT na pomoci v podobě dočasného přidělení svých zaměstnanců,“ uvedl Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna.

Přidělení pracovníci budou mít na starost především údržbu zeleně.

„Jedná se o 4 zaměstnance, kteří podle uzavřené dohody mezi Správou hřbitovů a STAREZ budou vykonávat jednoduché práce spojené s údržbou zeleně na městských hřbitovech od 18. 11. 2020 na dobu nezbytně nutnou,” doplnil Jaroslav Suchý, radní města Brna pro školství a sport.

Mezi Správou hřbitovů města Brna a STAREZ-SPORT dojde k refundaci mzdových nákladů. Odhadovaná částka na úhradu nákladů na mzdu dočasně přidělených zaměstnanců, a to včetně dalších nákladů, jako např. náhrada mzdy nebo pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, cestovné aj., činí na dobu přibližně jednoho měsíce cca 100 tis. Kč.