Lidovci a Starostové chtějí čisté a přátelské město plné zeleně. Koalice chce rozšířit systém oblíbených ekodotací, vybudovat 50 nových parků nebo bojovat proti světelnému, vizuálnímu a popelnicovému smogu. Podporují také závazek města snížit emise CO2 na území Brna o 40 % do roku 2030 a chtějí pokračovat v revitalizaci brněnských řek.

Koalice Lidovců a Starostů chce v příštím volebním období rozšířit systém ekodotací o podporu komunitních zahrad na území města Brna. „V tomto volebním období jsme rozšířili systém ekodotací o podporu zelených střech a zachytávání dešťové vody, více peněz jsme také prosadili na revitalizaci vnitrobloků. Oblíbené ekodotace chceme rozšířit o podporu komunitních zahrad. Našim cílem je chránit půdní fond, zvyšovat biodiverzitu a podporovat komunitní ekologické projekty. Po domluvě s Českým zahrádkářským svazem Brno jsme proto vymezili nové plochy zahrádek podle nového územního plánu především v Tuřanech,” uvedl starosta MČ Brno-Kohoutovice Jakub Hruška, který je garantem Lidovců a Starostů v oblasti životního prostředí.

Další prioritou koalice je program Nové parky pro Brno. „Program Nové parky pro Brno jsme zahájili v tomto volebním období. Na území města Brna díky tomu vznikne až 50 nových parků. Skvělým příkladem je park Mariacela, který nyní rozšiřujeme o navazující prostor při ulici Škrobárenská. Ve stávajících parcích podpoříme citlivé revitalizace a tam, kde je to možné, chceme umístit vodní prvky, mobiliáře, veřejné toalety nebo zastíněná dětská hřiště. Díky tomuto projektu zpřístupníme zanedbaná místa,” dodal Hruška.

Stromy musí podle koalice získat potřebnou ochranu. Lidovci a Starostové na ně chtějí brát maximální možný ohled. „Budeme usilovat o to, aby stromy měly při výstavbách nebo rekonstrukcích ulic náležitou ochranu. Chceme podpořit využívání multikanálů, do kterých se svedou společně všechny sítě a vznikne tak potřebný prostor pro výsadbu zeleně. Stromy musí mít přednost před asfaltem, betonem a musí být na ně pohlíženo stejně jako na technické sítě. Výjimky jsou možné jen v nejnutnějších případech. Budeme také pokračovat v budování přírodě blízkých protipovodňových opatření na Svratce, Svitavě i Ponávce. Chceme řeky lidem zpřístupnit pro rekreaci a zároveň ochránit lidská obydlí před povodní,” uvedl kandidát na primátora Petr Hladík.

V plánu Lidovců a Starostů je také rozšíření psích luk, rozmístění nových košů nejen na psí exkrementy, ale i na tříděný odpad, které budou mít jednotný vizuál.

„Tímto reagujeme na velmi časté podněty občanů, které jsme obdrželi v rámci kampaně od dveří ke dveří. Brňané se často vyjadřovali, že jim chybí koše a kontejnery, kde by mohli odpad třídit. Zaměříme se také na čistotu okolí, která není v některých městských částech ideální. Chceme také podpořit rozvoj psích luk a rozmístit více košů s pytlíky na psí exkrementy. V podnětech nám Brňané nahlašovali místa s černými skládkami. Ty zlikvidujeme a aktivně budeme bojovat proti vzniku nových.  Odpad chceme důsledně třídit, recyklovat a následně materiálově i energeticky využívat. Podpoříme také domácí i centrální kompostování z pozice města,” dodal Hladík.Kapitolu programu Lidovců a Starostů k životnímu prostředí najdete na: http://www.tadybrno.cz/program/zelen

Vizualizace: Společnost „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“