Brno se nebojí inovativních věcí a uvědomuje si závažnost sucha a klimatických změn. Mnoho kroků v této oblasti město již podniklo, ale rozhodně to nestačí. Je ale důležité, aby se zapojily i soukromé subjekty, vláda nebo Evropská rada. A co Brno pro lepší klima dělá?

Aktuálně jsme spustili dva nové dotační programy zaměřené na ochlazování města a šetrné hospodaření s vodou. První je zaměřen na tvorbu zelených střech. Jsme první město v ČR, které se do takové podpory pustilo. Druhý zvyšuje dostupnost pořízení zařízení na zachytávání dešťové vody v rámci státního programu Dešťovka. Více o těchto dotacích najdete zde: www.ekodotace.brno.cz
Brno se také už v roce 2017 připojilo k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii. Přistoupením k Paktu vznikla městu Brnu povinnost zpracovat Akční plán pro udržitelnou energii a klima (tzv. SECAP). Tento akční plán je nyní zpracovaný a každý občan ho může připomínkovat. Budu rád, pokud nám zašlete vaše připomínky. Najdete ho na této webové stránce: https://1url.cz/jMdlY
Byl také zaveden energetický management, který snižuje energetickou náročnost jednotlivých budov, jejich emise a dopady na životní prostředí. K dnešnímu dni funguje u 45 organizací na 145 městských budovách. V rámci centrálního vytápění se ani na jednom místě v Brně nespaluje uhlí. Naopak velmi dobře přeměňujeme odpad z černých popelnic na čistou energii, která se poté vrací do domácností.
Stojí před námi ale i další výzvy, kterým se chci věnovat – snižování uhlíkové stopy, zadržování vody v přírodě, snižování teploty ovzduší ve městě, úspora přírodních zdrojů a jiné. Chci, abychom prostředí, ve kterém žijeme, předávali našim vnoučatům v mnohem lepším stavu, než v jakém nyní je.

Petr Hladík pro Brněnský metropolitan